Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Szkoła na Facebooku:


   „Entuzjazm jest matką wysiłku – bez niego nic wielkiego nigdy nie osiągnięto”
R. Emerson

 

    Entuzjazmu, mimo wszystko i wbrew wszelkim przeciwnościom, optymizmu, pogody ducha oraz niewzruszonej wiary w potęgę pracy pedagogicznej, a na co dzień zwykłego, życzliwego uśmiechu, całemu Gronu, w Dniu Edukacji Narodowej, życzy Dyrekcja


Życzenia dla nauczycieli od naszych uczniów.


Konkurs o szkole i nauczycielach z okazji Dnia Edukacji Narodowej został rozstrzygnięty. Zwycięzcą w kategorii klas 4-8 została klasa 6b. W klasach I-III najlepsza okazała się klasa 2b. Nagrody w postaci słodyczy wręczyły Panie Dyrektor. Gratulujemy!


 Komunikaty

1. Informacja:

Zapis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215):

Rozdział 9

Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

 

Zapis, że jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, oznacza, że w tym dniu w szkole nie odbywają się lekcje, czyli zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

 

2. Przypomnienie:

Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie.

 

3. Prośba:

Dzisiaj jest ostatni dzień głosowania na projekty budżetu obywatelskiego. Projekt nr 4 dotyczy również naszej szkoły (pisaliśmy o tym we wcześniejszym komunikacie). Prosimy o zagłosowanie na ten projekt wszystkich rodziców i uczniów, którzy też mogą głosować. Jest to jedyna okazja, by uczniowie szkoły podstawowej mieli bezpośredni wpływ na to, co  będzie realizowane w naszym mieście.

Link do głosowania: https://koszalin.budzet-obywatelski.org/glosowanie


Konkurs matematyczno-informatyczny InstaLogik

Zapraszam wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w drugiej edycji konkursu InstaLogik.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, oraz do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

W pierwszym etapie uczestnicy mają do rozwiązania 3 zadania o charakterze logiczno-matematycznym, które w ciekawy sposób, w formie historyjki, umożliwiają uczniom kontakt z zagadnieniami stojącymi u podstaw informatyki, nie odstraszają początkujących, równocześnie dając wyzwanie bardziej zaawansowanym uczniom.

W tym roku Honorowy Patronat nad konkursem objął Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a do grona partnerów dołączyła Olimpiada Informatyczna Juniorów.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Rejestracji dokonują rodzice na stronie https://instalogik.pl - w formularzu zgłoszenia dziecka proszę podać mój kod nauczyciela: N7566329. 

Rejestracja i zgłaszanie rozwiązań w I etapie trwa do 28 października, do g. 20:00.

Zapraszam do udziału i życzę sukcesów!

Krystyna Lampowska


 

MIŚ PLUSZOWY

          25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia!

Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w VIII edycji konkursu plastycznego.

Szczegóły i regulamin konkursu.

                              Organizatorzy: Monika Szałajko, Halina Zoń - Rybicka


    Segregacja śmieci stanowi niepodważalny fundament idei recyklingu. System odpowiedniego gospodarowania odpadami pozwala je ponownie przetwarzać i wykorzystywać. Co więcej, zabieg ten zapobiega powstawaniu składowisk mieszanych odpadów, które nie tylko szpecą krajobraz, ale i pozostają aktywne przez długie lata, uwalniając przy tym niebezpieczne substancje do środowiska, w tym np. wody czy gleby.
Warto wiedzieć, że współczesny przemysł potrafi je ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce nieodnawialne, których zapasy na naszej planecie niestety nieubłaganie się kurczą.
Doskonały rozwiązaniem ułatwiającym segregację będą pojemniki, które są specjalnie do tego przeznaczone.
Dlatego zachęcamy mieszkańców Koszalina do oddania głosu na projekt „Chrońmy naszą planetę - zakup koszy do segregacji odpadów dla koszalińskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych” (projekt nr 4), który przeszedł pomyślnie weryfikację merytoryczną i został zakwalifikowany do głosowania w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, a dotyczy również naszej szkoły.

Poniżej znajduje się link, który przekieruje Państwa na stronę, gdzie będzie można oddać swój głos. Liczymy na wsparcie z Państwa strony.

https://koszalin.budzet-obywatelski.org/glosowanie


 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

    Dnia 29.09.2020r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się pierwsze w roku szkolnym 2020/2021 zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie w siedzibie Szkoły przy ul. Franciszkańskiej 102, w sali 308.

    Serdecznie zapraszamy członków Rady Rodziców SP5 Koszalin na zebranie. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje o planowanym zebraniu.

                                                                                                            Liczę na aktywny udział w zebraniu.                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Rodziców                                                                                                                                  Justyna Śmidecka 


 

Plan obowiązujący od 28.09

Plan nie zawiera bieżących zastępstw.

 Plan lekcji wraz z zastępstwami dostępny jest po zalogowaniu do panelu Rodzica w Dzienniku.


Przydział sal lekcyjnych na zebrania 22, 24  września 2020 r.

        Proszę, by dorośli uczestniczący w zebraniu zachowali reżim sanitarny, w sytuacji, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, czyli w częściach wspólnych, nosili maseczki i dezynfekowali dłonie.  

        W dniach zebrań, sekretariat będzie czynny do godziny 17.00.

Terminy zebrań

22 września 2020 r.

24 września 2020 r.

Godziny zebrań

 • Klasy I – 16. 15
 • Klasy II – 16. 30
 • Klasy III – 16. 45
 • Klasy IV – 16. 00
 • Klasy V – 17. 00
 • Klasy VI a, b, c – 16. 15
 • Klasy VI d, e – 16. 30
 • Klasy VII – 16. 45
 • Klasy VIII – 17. 00

 Przydział sal lekcyjnych na zebrania z rodzicami.


 

    Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

W związku z tym, że nasi uczniowie będą korzystali z autobusów podczas przejazdu na basen, prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

list

wytyczne


 

    Rozpoczęcie roku szkolnego to doskonała okazja, by serdecznie powitać w murach szkoły wszystkich Uczniów, Nauczycieli i Pracowników, a także życzyć Wszystkim, by praca była owocna, przyniosła oczekiwane efekty, dawała zadowolenie, a przede wszystkim, by do końca czerwca odbywała się w formie stacjonarnej.

Dyrekcja

 

 

 


 

Informacja dla rodziców


 

Informacja dla uczniów


 

Plan lekcji od 02.09.2020 (po niewielkich zmianach)

(plan nie zawiera bieżących zastępstw)

 

Plan lekcji wraz z zastępstwami dostępny jest po zalogowaniu do panelu Rodzica w Dzienniku.


 

Uwaga! Nowy dziennik elektroniczny. 

W związku ze zmianą programu do obsługi dziennika jesteśmy w trakcie uzupełniania PESELI rodziców. Prosimy o wstrzymanie się z logowaniem do dziennika do piątku (4.09.2020)

Aby zalogować się do nowego dziennika elektronicznego należy:

 1. Wejść na stronę eduportal Koszalin.
 2. W prawym górnym rogu wybrać ikonkę chmurka z plusem.
 3. Zalogować się przy pomocy dotychczasowego loginu i hasła (obowiązuje login i hasło
  z zeszłego roku).

Można także skorzystać z ikony "iDziennik logowanie" na stronie szkoły (prawy panel boczny).

Instrukcja logowania dla nowych uczniów naszej szkoły.


 

Podział uczniów klas IV

Szczegółowy podział uczniów klas IV został wysłany przez komunikator w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby zapoznać się z poniższymi dokumentami:

list do rodziców,

organizacja pracy w szkole,

procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

 

 

 

 

 


 

 

List Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Prosimy Państwa o zapoznanie się z jego treścią.

List

 

 

 

 

 


 

Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1. 09. 2020 roku według następującego planu:
8. 00 – klasy I (1a – 107, 1b – 108, 1c – 109)
8. 30 – klasy II (2a – 110, 2b – 111, 2c – 209)
9. 00 – klasy III (3a – 210, 3b – 211, 3c – 208)
9. 30 – klasy IV (4a – 206, 4b – 307, 4c – 306)
10. 00 – klasy V (5a – 202, 5b – 301)
10. 30 – klasy VI (6a – 208, 6b – 204, 6c – 308, 6d – 211, 6e – 305)
11. 00 – klasy VII (7a – 304, 7b – 306, 7c – 309)
11. 30 – klasy VIII (8a – 111a, 8b – 207, 8c – 307)
Wszystkie klasy spotykają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonej sali lekcyjnej. Przy wchodzeniu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego.


 

Spotkanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców z wychowawcami.

27 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 16. 00 odbędzie się spotkanie uczniów  klas pierwszych i ich rodziców z wychowawcami. W związku z pandemią, na spotkanie może przyjść z jednym dzieckiem tylko jeden rodzic. Podczas wchodzenia do szkoły należy zachować dystans społeczny, rodzice zobowiązani są do założenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz do dezynfekcji rąk.

 

 

 


 

Uwaga! Uwaga! Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z harmonogramem CKE do szkoły dotarły indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia będą wydawane uczniom 31 lipca 2020 roku w sekretariacie szkoły, według następującego porządku:

 • 10.00 – 10.30 uczniowie klasy 8a od numeru 1. do 12,
 • 10.30 – 11.00 uczniowie klasy 8a od numeru 13. do końca,
 • 11.00 – 11.30 uczniowie klasy 8b od numeru 1. do 12,
 • 11.30 – 12.00 uczniowie klasy 8b od numeru 13. do końca.

Podczas odbioru zaświadczeń obowiązują zasady dystansu społecznego, do szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo,  w maseczkach, z własnym długopisem do podpisania listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczenia.

Jednocześnie przypominam, że uczniowie mogą samodzielnie sprawdzić własne wyniki egzaminu, logując się w serwisie OKE dla uczniów przy pomocy kodu, który otrzymali od wychowawcy.

Uczniowie, którzy nie odbiorą zaświadczenia 31 lipca, mogą to zrobić w innym terminie, po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły tel. 94 343 24 84.


 

 

„To, co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy”

Seneka

 

    Miniony rok szkolny był czasem nietuzinkowym. Wymagał od nas wszystkich kreatywności
i innowacyjności, by pracować w zupełnie nowych, nieznanych nam warunkach; cierpliwości
i wyrozumiałości, by przywyknąć do niezwykłości sytuacji, w której się znaleźliśmy; mądrości i rozwagi, by oswoić obcą, zimną rzeczywistość. Co ten trudny okres w nas pozostawi? Czego nauczy? W jaki sposób zapisze się w naszej pamięci? Niech przyniesie tylko to, co pozytywne: radość z pokonywania trudności, siłę z podejmowania wyzwań i mocną wiarę w to, że zebrane doświadczenie uczyni nas mądrzejszymi, wrażliwszymi i lepszymi ludźmi.

U progu wakacji spokojnego wypoczynku i realizacji zamierzeń życzy Dyrekcja SP5.


 

 Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego

- Wiersz Humorystyczny

Konkurs, którego organizatorami były bibliotekarki szkolne Anna Stec i Elwira Szczygieł, skierowano do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Koszalinie zainteresowanych poezją i pracą twórczą. Konkurs trwał od kwietnia do maja 2020 r. Jego celem była promocja czytelnictwa oraz twórczości własnej dzieci i młodzieży, a także zachęcenie do wspólnego i aktywnego  spędzania czasu w gronie rodzinnym w czasie narodowej kwarantanny. Wyniki


 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2020

    W tegorocznym konkursie 13 uczniów naszej szkoły uzyskało wyróżnienie. Są to:

Oliwier Popowicz 3a

Mateusz Daniel 3a

Igor Kilar 3c

Lila Makowska 4a

Igor Bednarz 4a

Karolina Lampowska 5e

Norbert Broś 5e

Filip Śmidecki 5e

Hanna Śmidecka 5e

Dominika Śmidecka 5e

Jagoda Głogowska 5a

Jagoda Garczarek 6c

Michał Wesołowski 8a

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.


 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

     1. Wystawianie ocen do 10.06.2020 (środa).

     2. Do 26 czerwca pozostajemy w systemie nauczania zdalnego.

     3. Czwartek 11.06.2020 - Boże Ciało - dzień bez zajęć dydaktycznych.

     4. Egzamin Ósmoklasisty:

            16.06.2020 (wtorek) – badanie osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego

            17.06.2020 (środa) – badanie osiągnięć edukacyjnych z matematyki

            18.06.2020 (czwartek) – badanie osiągnięć edukacyjnych z języków obcych

            - uczniowie klas I - VII - dni wolne od zajęć dydaktycznych,

            - uczniowie klas I -III - brak opieki świetlicowej.

            Uczniowie klas ósmych otrzymują szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu od             wychowawców.

       5. Czwartek 25.06.2020 - dzień gospodarczy.

       6. Odbiór świadectw - terminy zostaną podane przez wychowawców klas.

Uwaga, wydawanie świadectw odbywać się będzie w holu szkoły na parterze, przy gablocie ze sztandarem szkoły. Po odbiór świadectw uczniowie wchodzą pojedynczo, bez rodziców, w maseczce, a bezpośrednio po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły. Jeśli zdarzy się, że uczniowie będą musieli poczekać na swoją kolej odbioru świadectwa, powinni przebywać na zewnątrz szkoły i zachowywać dystans społeczny. Uprzejmie prosimy, by ze względów epidemiologicznych w tym roku uczniowie zrezygnowali z przynoszenia dla nauczycieli kwiatów, słodyczy itp.


 

Komunikat

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie informuje, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871) ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty obowiązuje do 7 czerwca 2020 roku, a szkoły podstawowe uruchamiane są stopniowo w określonym poniżej zakresie.

zakres działania


 

 

Komunikat skierowany do uczniów klas 8.

    Drodzy ósmoklasiści zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania oraz przeprowadzania egzaminu w okresie pandemii COVID - 19, a w szczególności środków ochrony osobistej zdających, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.

    Komunikat Dyrektora CKE 


 

 

Komunikat dla uczniów klas 8.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Koszalinie w roku szkolnym 2020-2021.

Informator

 

 

 

 


 

 

Przypominamy o

Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym -Wiersz Humorystyczny

szczegóły tutaj

 


 

Konkurs Kangur Matematyczny 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl

Szczegóły logowania przesłane zostały poprzez e-dziennik do rodziców uczniów zapisanych do konkursu. Prosimy o sprawdzenie wiadomości i poprawności przypisania do kategorii wiekowych:

Klasy 3 i 4 - Maluch

Klasy 5 i 6 Beniamin

Klasy 7 i 8 Kadet

Poniżej podaję terminy konkursów. Mamy możliwość poćwiczyć i sprawdzić działanie platformy i sprzętu w konkursie próbnym.

 Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020
 Kadet  25.05.2020, godz. 14:00  02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30
 Beniamin  25.05.2020, godz. 16:30  03.06.2020 (środa), godz. 16:30
 Maluch  26.05.2020, godz. 14:00  04.06.2020 (czwartek), godz. 16:30

W razie pytań i wątpliwości proszę pisać poprzez dziennik.

Krystyna Lampowska


 

                    ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

                    W SZKOLNYM KONKURSIE

"JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK POKOJU I NADZIEI"

Szczegóły tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rekrutacja

    Szanowni Rodzice/Opiekunowie, z dniem 20 kwietnia 2020r. rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne. Proszę zapoznać się ze szczegółami w zakładce REKRUTACJA i postępować zgodnie z instrukcją.

 

 

 

 


 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 


 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym do 24 maja 2020 r.

    Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020r. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

 


 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym.

    Termin egzaminu ósmoklasisty zostaje przesunięty. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania tego egzaminu.

 

 


 

    Wyniki konkursów - klasy I - III

    Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek – sesja zimowa 2020 r. oraz w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH semestralny 2020 r.

Z satysfakcją i dumą przekazujemy wyniki.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


 

    W świecie zdominowanym przez problemy, o których jeszcze niedawno myśleliśmy w kategoriach science – fiction, nie zapominajmy o tym, co najważniejsze.

      Zbliżające się święta, to chwile mówiące o odradzającym się życiu, niosące nadzieję, dające otuchę wszystkim, którzy jej potrzebują.

    Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzymy, by w tym trudnym czasie nie zabrakło zdrowia, wiary
i nadziei.


    Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

 

 

 

 

 


 

    Uwaga, w ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiliśmy do projektu zakładającego umieszczenie na terenie naszej szkoły koszy do segregacji odpadów. Został on złożony pod numerem 11. Bardzo prosimy o zainteresowanie i zagłosowanie o odpowiednim czasie na ten właśnie projekt.

 

 

 

 


 

    MEN i CKE przygotowały dodatkowy próbny egzamin dla uczniów klas ósmych. Mimo że taki egzamin w naszej szkole już się odbył, postanowiliśmy przystąpić i do tej próby. Chcemy dać uczniom możliwość napisania egzaminu w sposób nietypowy: on - line. Poniżej zamieszczamy informację od MEN i CKE.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty. 

 

 


 

 

   Platforma Moodle

        W związku z koniecznością uporządkowania pracy w tym trudnym dla całej naszej społeczności czasie założyliśmy, jako szkoła, platformę e-laerningową MOODLE. Prosimy o zalogowanie się na platformie zgodnie z załączoną poniżej instrukcją. 

 

W kolejnych dniach nauczyciele zapiszą dzieci do konkretnych "kursów" i tam będą umieszczać materiały i informacje dla uczniów.

Informacja dla rodziców i uczniów o kształceniu na odległość. 

 

PORADY NA TEMAT PRACY ZDALNEJ

JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI

 


 

    Szanowni Rodzice i Uczniowie, czasowe zawieszenie zajęć nie powinno być okresem wolnym od nauki, dlatego nauczyciele zamieszczają i przesyłają drogą elektroniczną czy poprzez komunikator w e - dzienniku materiały edukacyjne, zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu. 

    Zachęcamy też do korzystania z materiałów do samodzielnej pracy w domu udostępnianych w Internecie. By praca szła sprawnie, prosimy Państwa o regularne odwiedzanie dziennika i sprawdzanie wiadomości.

    Jeśli występują jakieś problemy związane z możliwością zalogowania się do dziennika, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Mamy nadzieję, że pomogą Państwo dzieciom w zaplanowaniu systematycznej pracy.

Strona MEN dotycząca zdalnego nauczania.


    Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną bilans uczniów zostaje wstrzymany do końca kwietnia 2020r.

 

 

 

 

 

 

 


 

    W związku z zaistniałą sytuacją zostaje odwołany Dzień Otwartej Szkoły (spotkania z rodzicami) z dnia 25.03.2020r.


 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej w naszej szkole zostają zawieszone zajęcia w dniach 12-25 marca 2020 r.

    W dniach 12-13 marca szkoła zapewnia opiekę tylko nad dziećmi zdrowymi, a którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

    W dniach 16-25 marca szkoła będzie zamknięta.

    Rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Szczegóły w linku.

    Więcej szczegółów dla rodziców, uczniów na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


 

Rekrutacja 2020-2021

    Z dniem 1 kwietnia 2020r. od godziny 15.00 rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na uczniów klas pierwszych.

    Szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej znajdziecie Państwo w poniższych linkach.

Procedura

Harmonogram

 

 

 


 

Informacja dot. konkursu "UNICEF - MARZENIA DZIECI ŚWIATA"

    W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że termin nadsyłania prac i rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "UNICEF - MARZENIA DZIECI ŚWIATA" podamy w późniejszym terminie. 

 

 

 

 

 


 

    W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi zdiagnozowania w Polsce przypadku koronawirusa i w trosce o zapewnienie przestrzegania w naszej placówce zasad dobrze rozumianej profilaktyki Dyrektor SP 5 apeluje do Rodziców, by nie posyłali do szkoły dzieci chorych. Objawy przeziębienia uniemożliwiają pełne korzystanie z lekcji, powodują wcześniejsze zwolnienia z zajęć. Tylko pełne wyzdrowienie gwarantuje dziecku prawidłowe funkcjonowanie w szkole.

 

    Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższymi odnośnikami:

INFORMACJE MZ: Koronawirus – co musisz wiedzieć?

INFORMACJE GIS : Aktualności

INFORMACJE MEN: Koronawirus

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Zdrowe odżywianie”

dla klas I-III Szkoły Podstawowej

    Na konkurs wpłynęło 520 prac z całej Polski. Wszystkie prace były bardzo ciekawe
i wymagały od autora dużego wkładu pracy i pomysłowości. Prace oceniane były w trzech kategoriach.

    5 marca 2020r. komisja w składzie: mgr Dorota Skorupska – nauczyciel plastyk, oraz mgr Monika Szałajko, postanowiła przyznać następujące miejsca:

 

klasa

I miejsce

I

Franciszek Drzymalski

Szkoła Filialna w Cielętach 

II

Weronika Jawoszek

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej  w Starogardzie 

III

Justyna Kuklińska

Szkoła Podstawowa im. Gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu 

 

Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.

            Pełne wyniki konkursu znajdują się tutaj...

Monika Szałajko

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. UNICEF w Koszalinie

 


 

 Plan lekcji na drugie półrocze

obowiązuje od 24.02.2020

(plan nie zawiera bieżących zastępstw)

 

Plan lekcji wraz z zastępstwami dostępny jest po zalogowaniu do panelu Rodzica w iDzienniku.


 

Sport to zdrowie

W dniu 22 stycznia odbył‚ się mecz towarzyski reprezentacji uczniów klas 5 przeciwko reprezentacji uczniów klas 6. Emocji było co niemiara, zarówno wśród uczniów, jaki i rodziców, którzy kibicowali swoim dzieciom. Wynik meczu nie był‚ najważniejszy, liczyła się rywalizacja i dobra zabawa.
Opiekunowie: Cezary Tudruj, Jacek Czarnota.


Organizacja badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas VIII (egzaminów próbnych)

1.         Termin:

27.01.2020 (poniedziałek) – język polski,

28.01.2020 (wtorek) – matematyka,

29.01.2020 (środa) – języki angielski.

2.         Czas rozpoczęcia i trwania badań:

27.01.2020 –  godz. 8.00 – 10.00 – język polski (120 minut), uczniowie z dysfunkcjami (180 minut),

28.01.2020 –  godz. 8.00 – 9.40 – matematyka (100 minut), uczniowie z dysfunkcjami (150 minut),       

29.01.2020 – godz. 8.00 – 9.30 – język obcy nowożytny (90 minut), uczniowie z dysfunkcjami (135).

 3.         Godziny wejścia do sali lekcyjnej – 7.50.

Uwaga: młodzież wchodzi do sal lekcyjnych wg klas oraz kolejności uczniów w dziennikach lekcyjnych. Uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce wskazane przez komisję.

4.         W dniu badania osiągnięć edukacyjnych uczniowie klas 8 zajęcia rozpoczynają od czwartej godziny lekcyjnej, czyli bezpośrednio po egzaminie.

5.         Próbne egzaminy przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi procedurami OKE.

6.         Badanie osiągnięć edukacyjnych jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas 8.

7.         27, 28, 29.01.2020 roku klasy 1 – 3 pracują według planu, a klasy 4 – 8 od czwartej godziny lekcyjnej.


„Co kraj, to obyczaj”

    Coraz częściej w naszej szkole pojawiają się uczniowie obcokrajowcy. Aby ułatwić im adaptację do nowych warunków przystępujemy do różnych działań w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych mających na celu umożliwienia szybkiego, efektywnego włączania dziecka do polskiego systemu oświaty. Poznanie kultury, religii nowego ucznia pozwala na uniknięcie przykrych i nieprzewidzianych sytuacji podczas każdego dnia nauki w szkole.

        W klasie I b i II a od września odbywały się zajęcia mające na celu poznanie krajów z których pochodzą nasi uczniowie - była to Białoruś i Ukraina. Odbyło się wiele różnorodnych zabaw integracyjnych. W okresie przedświątecznym miało miejsce spotkanie dwóch klas z rodzicami uczniów obcokrajowców, podczas którego rodzice opowiadali o obyczajach i tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w ich krajach.  Działania te miały podwójne korzyści,  każda ze stron wnosiła  i  uczyła się czegoś nowego. Koledzy z Ukrainy i Białorusi umożliwili poznanie nowych słówek i konstrukcji gramatycznych, nowych zabaw, wierszyków i piosenek. Oprócz korzyści edukacyjnych kontakt z osobą pochodzącą z innego kraju, innego kręgu kulturowego ma duże znaczenie dla rozwoju społeczno – emocjonalnego, uczy tolerancji, empatii i otwartości. Jest to naturalna forma poznawania i otwierania się na inność i odmienność.

                                                           Grażyna Śmierzewska, Dorota Grundkowska


 

    Uczennice klasy 6a, podopieczne Anny Krzyżaniak: Hanna Wszendybył i Oliwia Zielińska otrzymały wyróżnienie w konkursie pt. „Gdyby amfiteatr należał do mnie…”.      Konkurs zorganizowany został przez  Centrum Kultury 105 w Koszalinie i Urząd Miasta w Neubrandenburgu w ramach projektu dofinansowywanego przez Unię Europejską, dzięki któremu ma miejsce modernizacja koszalińskiego amfiteatru.

    Prace pisemne stworzone przez dziewczęta zawierały oryginalne pomysły na wykorzystanie przestrzeni miejskiej i ich nowe zagospodarowanie, podkreślając atuty naszego miasta w obszarze natury i kultury.

    Serdecznie gratulujemy!


 

 

Poznajemy zawody

    W grudniu 2019 r. uczniowie klasy III A przybyli do Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie w celu poznania tajników niektórych zawodów. Starsi uczniowie pokazali młodszym kolegom na czym polega zawód fryzjera. Dzieci zmieniały swoje fryzury i na manekinach uczyły się samodzielnego czesania.

    Również z dużym zainteresowaniem poznawały pracę cukiernika. Trzecioklasiści ozdabiali i wypiekali słodkie świąteczne pierniczki. 

Galeria..


 

Gratulujemy sukcesu!

Do 20 grudnia ukazały się ostateczne wyniki konkursów kuratoryjnych na etapie rejonowym. Mamy sporo finalistów:

1.         Konkurs Języka Polskiego: Joanna Łagoda 8a, Grzegorz Duda 8a; opiekun mgr Sylwia Lipigórska – Reichel,

2.       Konkurs Matematyczny: Michał Wesołowski 8a; opiekun mgr Monika Januszewska – Leonowicz,

3.       Konkurs Chemiczny: Michał Wesołowski 8a; opiekun mgr Beata Kling,

4.       Konkurs Geograficzny: Paulina Roman 8a; opiekun mgr Małgorzata Statkiewicz,

5.       Konkurs Biologiczny: Zuzanna Borkowska 8a; opiekun mgr Beata Kling,

6.       Konkurs Języka Angielskiego: Maya Wróbel 6b, Ignacy Sajek 8a; opiekun mgr Jolanta Mikołajczak.

Wszystkim nauczycielom i uczniom serdecznie gratulujemy. Życzymy, by w konkursach wojewódzkich (rozpoczynają się 27 stycznia) wszyscy finaliści stali się laureatami.


 

  Zapach świeżego igliwia, blask i ciepło emanujące z płonących świec tworzą tę jedyną, niepowtarzalną atmosferę Świąt.

    W ten niezwykły czas niech Świat na chwilę zwolni, niech ważne staną się małe gesty: życzliwy uśmiech, dobre słowo, mocny uścisk dłoni.

    Niech cieszy obecność drugiego człowieka, spędzony z nim czas, zwykła rozmowa.

  Niech ten magiczny, świąteczny czas przyniesie nam wszystkim miłość, pokój i radość.

 

    Życzą  dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.


 

Międzynarodowy   Dzień  Praw  Dziecka  z  UNICEF

            4  grudnia 2019 roku  w  naszej  szkole  obchodziliśmy Międzynarodowy  Dzień  Praw  Dziecka  z UNICEF. W  uroczystości  brali  udział wszyscy  uczniowie .  We  wszystkich  klasach  wychowawcy  przeprowadzili  po 2  godziny  wychowawcze o    prawach  dziecka. Efektem  tych  zajęć  były  liczne  plakaty  wykonane  przez  poszczególne klasy. Zostały  one  wykorzystane  do  stworzenia dekoracji. Wspólnie  z samorządem  ogłosiliśmy konkurs plastyczny  dla  klas  IV –V  pn. „ Narysuj swoje  prawo”,  a także  konkurs  dla klas  VI –VIII na prezentację lub  film   o prawach  dziecka.  Nagrody – słodkości  ufundowała  Rada  Rodziców przy  sp5  w  Koszalinie.

Dowiedz się więcej...

                                                          Koordynator  UNICEF  i  Dziewczyny z  SU                 

 


  

Debata edukacyjna

27 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się debata edukacyjna nt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin”. Udział w niej wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Koszalina, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy koszalińskich szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Prelegentkami spotkania były również nasze nauczycielki: Monika Gawin, Jolanta Mikołajczak, Agnieszka Jasiakiewicz, które podzieliły się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów
z zastosowaniem TIK przedstawiając wykorzystanie Ozobotów, LEGO Mindstorms ev3 i Sottie GO.


 Sukces drużyny chłopców

Zawody sportoweZawody sportoweDrużyna chłopców zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej. Opiekun Cezary Tudruj.

Gratulujemy.


 

Z wizytą w I LO w Koszalinie

    11 grudnia 2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach projektowania 3D w I LO w Koszalinie. Mieli okazję zapoznać się z działaniem drukarek 3D oraz wykonać własne projekty do druku.
    Warsztaty, poprowadzone przez panią prof. Katarzynę Czerwińską zostały zorganizowane w ramach realizowanego w I LO unijnego projektu Erasmus+ "Cztery pory roku na niebie".

Dziękujemy pani profesor Ewie Wołkowskiej za organizację, wsparcie i dzielenie się dobrymi praktykami.

Jolanta Mikołajczak, Monika Gawin 


Szkolenie nauczycieli w ramach Erasmus +

    W dniach 1-7 grudnia nauczycielki naszej szkoły: Monika Gawin, Jolanta Mikołajczak i Agnieszka Jasiakiewicz uczestniczyły w spotkaniu partnerskim w miejscowości Walencja w Hiszpanii w ramach projektu "Coding@schools" finansowanym przez program UE Erasmus+.

     W czasie pobytu poznałyśmy szkołę Colegio Pio XII  i jej kadrę nauczycielską, zwiedzałyśmy Walencję i jej przepiękne Oceanarium. Brałyśmy udział w licznych zajęciach związanych z kodowaniem, programowaniem i tworzeniem obiektów do druku 3d. Ponadto zapoznałyśmy się z partnerami nowego projektu i wspólnie ustaliliśmy kalendarz zadań. Był to bardzo udany i owocny wyjazd, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

Galeria ...

Monika Gawin, Jolanta Mikołajczak, Agnieszka Jasiakiewicz


Dziecięce spotkania ze światem sztuki

    W edukacji coraz częściej mówi się o rozwijaniu postaw i zdolności twórczych, a także twórczego myślenia i aktywności twórczej. Celem naszych działań było wytworzenie wewnętrznej potrzeby dziecka do kreatywności, zaktywizowanie jego wiedzy w doświadczeniu twórczym. Uczeń jest artystą instynktu, urok jego prac bierze się stąd, że są one nieskrępowane wolą tworzenia, są nieświadome. Zajęcia plastyczne są czynnością ogromnie absorbującą, angażują spostrzeganie, myślenie, mowę i uczucia dziecka. Są pomocnym narzędziem w wychowaniu, które zakłada podmiotowość dziecka, prawo do własnego widzenia, odczuwania i interpretowania świata. 1

    Sztaluga, blejtram, szpachelka malarska, martwa natura, ilustrator, światłocień – to nowe pojęcia, z którymi dzieci z kl. Ib i IIa zapoznały się podczas spotkań z zaproszonymi artystami plastykami: p. Beata Wachecką oraz p. Ryszardem Dąbrowskim. W trakcie zajęć plastycznych dzieci miały bezpośredni kontakt z artystami, którzy zapoznali ich z różnymi technikami plastycznymi, wyjaśnili im niezdane dotąd pojęcia związane ze sztuką. Podczas  zajęć dzieci: planowały pracę, eksperymentowały z paletą barw, malowały, szkicowały, wycinały, kleiły, a na koniec zorganizowały wystawę swoich prac. W czasie aktywności plastycznej tętniło życie, nie było nudy, szarzyzny, ponieważ plastyka to twórczość radosna. Mali artyści zainspirowani spotkaniem sami tworzyli swoje prace pod bacznym okiem profesjonalistów.

    Część wykonanych wytworów artystycznych zostanie przekazana dla podopiecznych Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Koszalinie z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia.

1 W. Korzeniowska, Przemiany w naukach o wychowaniu-idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna.

Galeria...

 

Dorota Grundkowska, Grażyna Śmierzewska


 

MIKOŁAJKI W  III A

    6 grudnia, to wspaniały i oczekiwany przez wszystkie dzieci dzień. Tego dnia Mikołaj zostawił w naszej klasie list. Wynikało z niego, że jeśli chcemy otrzymać od Niego upominki, musimy wykonać kilka przygotowanych przez Niego zadań, min.: układaliśmy hasło z rozsypanki literowej, pisaliśmy wyrazy, które kojarzyły się nam ze świętami, a potem układaliśmy je w kolejności alfabetycznej. Trudnym zadaniem było ułożenie puzzli. Gdy sobie ze wszystkim poradziliśmy otrzymaliśmy słodką niespodziankę. Dziękujemy.

Galeria...

Uczniowie klasy III A


 

   "ZAOPIEKUJ SIĘ PIERWSZAKIEM"

    Dnia 29 października 2019 roku w Naszej Szkole odbyły się Warsztaty Integracyjne pn  „Zaopiekuj się pierwszakiem”. Organizatorem spotkania są nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej. W spotkaniu biorą udział uczniowie klas I i VIII, którzy są głównymi bohaterami tego wydarzenia. Celem warsztatów jest budowanie klimatu bezpieczeństwa
i akceptacji przez zabawę rozwijanie empatii, troski o innych, wzmacnianie poczucia własnej wartości i podniesienie samooceny w celu zmniejszenia zachowań agresywnych i zniwelowania liczby uczniów izolowanych, nauka przyjaznego współdziałania z innymi, ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości, podnoszenie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech u innych osób i mówienie o nich. W trakcie imprezy uczniowie klas VIII starali się, aby uczniowie klas I spędzili miło i aktywnie czas. Czekał na nich tor przeszkód, malowanie twarzy, zabawa w kalambury oraz chustą animacyjną, a także rozwijały swoją kreatywność w podczas malowania farbami. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy utworzyli „wesoły pociąg” i z uśmiechem się pożegnali.    

Galeria...   

Magda Kos


 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

    Dnia 11.12.2019r. (środa) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie w siedzibie Szkoły przy ul. Franciszkańskiej 102, w sali 308.

    Serdecznie zapraszamy członków Rady Rodziców SP5 Koszalin na zebranie.

Liczę na aktywny udział w zebraniu

                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Śmidecka


 

Sprawozdanie z przebiegu Miejskiego Konkursu Plastycznego

MIŚ PLUSZOWY

 

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia!
Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej z Koszalina
do udziału w VII edycji konkursu plastycznego.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Po burzliwych naradach 5 grudnia 2019 r. przyznano następujące miejsca:

I MIEJSCE:

II MIEJSCE:

III MIEJSCE:

JULIA WIĘCKOWSKA

kl.  I b

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1

w Koszalinie

WERONIKA SUMERA

kl. I c

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Armii Wojska Polskiego

w Koszalinie

IWO FIEDOROWICZ

kl. I a

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1

w Koszalinie

BŁAŻEJ SUCHARZEWSKI

kl. I a

Szkoła Podstawowa nr 5

im. UNICEF

w Koszalinie

AMELIA WILKOWSKA

kl. I a

Szkoła Podstawowa nr 5

im. UNICEF

w Koszalinie

KAJA ZAKRZEWSKA

kl. I b

Szkoła Podstawowa nr 5

im. UNICEF

w Koszalinie 


Monika Szałajko

Halina Zoń - Rybicka


 

Noc matematyków

    22 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie odbyła się „Noc Matematyków”. Grupa 35 uczniów z klas VI spotkała się w piątkowy wieczór w szkole, aby przekonać się, czy z ”królową nauk” można się zaprzyjaźnić.

    Wszystkich zebranych powitał inicjator projektu p. Dawid Cerajewski. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Matwładcy i Matmaniacy zmierzyli się w trzech konkurencjach:

1. „Bieg artytmetyczny”
2. „Matematyczny miszmasz”
3. „Wiesz więcej i potrafisz więcej, niż Ci się wydaje”.
    Nieco lepsi okazali się Matmaniacy W międzyczasie rozegrano indywidualny konkurs, który miał na celu wyłonienie  „Mistrza rachunków”  w klasach VI.
Mistrzem rachunków został uczeń – Borys Baliga, a wicemistrzami - Hanna Wszendybył i Aleksander Mróz, uczniowie klasy VI a. Na zwycięzców konkursu czekały nagrody. Każdy uczestnik matematycznej przygody otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przypinkę „Mistrz matematyki”.
Po rozdaniu nagród uczniowie zjedli wspólny posiłek – pyszną pizzę. Nocną eskapadę zakończyła projekcja filmu. Po nieprzespanej nocy organizatorzy projektu przygotowali dla wszystkich uczestników przepyszne śniadanie.
    Szkolny projekt miał na celu rozbudzenie zamiłowania do matematyki, a także uświadomienie uczniom, że matematyka może być barwna i wesoła. Dzieciom spodobała się forma nauki poprzez zabawę. Były również bardzo podekscytowane faktem, że mogły nocować w szkole.

galeria zdjęć


 KONKURS NA GRĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

    13 listopada w SP5 odbył się pokaz gier planszowych w języku angielskim, które zostały przygotowane przez uczniów klas 5e oraz 6a w ramach KONKURSU NA GRĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, czego dowodem są przedstawione zdjęcia z pokazu. Wszystkie prace były godne uwagi a najbardziej wyróżnione to:
1. Gra HALLOWEEN GAME wykonana przez Michała Maciejewskiego i Pawła Cisonia (kl. 6a)
2. Gra LADDERS (Dominika Śmidecka, Zuzia Wiechowska, Anastazja Wilkowska, Maja Rodziewicz oraz Filip Śmidecki) kl. 5E
3. Gra TRUE OR CHALLENGE (Julia Talkowska, Zuzia Cisoń, Ewelina Świątkowska, Zuzia Gibała oraz Gabrysia Iwanowska) kl. 5E
 
Gratuluję wszystkim uczniom - Joanna Majewska (nauczyciel języka angielskiego)

„Niepodległość – trudne słowo. Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu? Kto mi wytłumaczy? Tak to słowo – bardzo ważne. Jeśli słuchać umiesz to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz…”

 

    11 listopada uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 8 Pułku Przeciwlotniczego. Wychowawcy klas przygotowali uczniów do zaśpiewania: hymnu Polski, pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego „ My pierwsza brygada”, recytacji wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie dzieci z klasy I b i II a zaśpiewali piosenki: „”Co to za dzień’ i „Jedenasty listopada”.

    Tego samego dnia uczniowie z klasy Ib i IIa kontynuowali obchody Święta Niepodległości w zaprzyjaźnionym Przedszkolu nr 13 Mała Akademia, w którym o godzinie 11.11 razem  z przedszkolakami odśpiewali hymn Polski. Zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom pieśni patriotyczne.

 

Uroczystość i dekorację przygotowały: Grażyna Śmierzewska i Dorota Grundkowska

 


 

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

    W ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości wszyscy razem odśpiewaliśmy Hymn Państwowy.
Zobaczcie jak było pięknie:

Wyniki II- go Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Sport w mojej rodzinie”.

    Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
Nadesłano 356 przepięknych prac. Członkowie jury brali pod uwagę oryginalność, estetykę
 i samodzielność wykonania. Wyróżniono prace następujących uczestników:

Klasy I

I miejsce

Marcelina Krasnopolska - SP nr 7 im. Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

Klasy II

I miejsce

Magdalena Blumensztejn – SP nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu

Wiktor Grzankowski – SP w Reptowie

Klasy III

I miejsce

Hanna Kruda- SP nr 3 im. C. Teligi w Myśliborzu

 

Pełne wyniki konkursu...

Zachęcamy do ponownego udziału za rok.

                                                                                                                          Małgorzata Kot

                                                                                                                         Beata Małkowska


 

Dzień otwartej szkoły

6 listopada 2019 r. zapraszamy na spotkanie z nauczycielami w godzinach od 16.00 do 18.00.


 

Akcja „Szkoła pamięta”


    W czwartek 24 października 2019 w ramach akcji „Szkoła pamięta” grupa uczniów z klasy VIa i VI b odwiedziła koszaliński cmentarz. Celem wizyty było upamiętnienie postaci związanych z historią Koszalina, naszego regionu oraz Polski.     Zapaliliśmy znicze przed tablicami upamiętniającymi bohaterów II wojny światowej oraz naszej lokalnej Ojczyzny. Pamiętaliśmy także o nauczycielach i pracownikach oświaty z naszego regionu zapalając symboliczną lampkę.
Dziękuję uczniom za udział w akcji.
Nadzieja Mikołajczak

Tydzień Konstytucyjny


    W dniach 21 – 26 października 2019 roku odbyła się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach tego wydarzenia prawnicy – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organizacji pozarządowych – przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia i zagrożeń związanych z tzw. mową nienawiści.     Celem zajęć, było wyposażenie uczniów w narzędzia, umożliwiające im rozpoznanie tego zjawiska i skuteczną obronę przed nim.
W tym roku, Pani Paulina Kowalska – adwokat i Pani Teresa Bleczyc -radca prawny, po raz pierwszy zawitały do naszej szkoły, aby przeprowadzić zajęcia w klasach ósmych. Cieszyły się one zainteresowaniem uczniów, co przejawiało się ożywioną dyskusją na temat szczególnie dzisiaj ważny. Dotyczy on wszystkich, a zwłaszcza młodzieży. Panie zwróciły uwagę na aspekt moralny tzw. mowy nienawiści oraz konsekwencje prawne tego zjawiska. Wzbogaceni o tę wiedzę mamy nadzieję, że korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych będzie w pełni odpowiedzialne.

    Dziękuję uczniom klas VIII za udział w dyskusji i poruszanie wielu ważnych problemów.

Nadzieja Mikołajczak


 

Wyjazd na Litwę

    W dniach 6-11 października 2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu roboczym w miejscowości Olita na Litwie w ramach projektu „SŁOŃCE, WODA, WIATR – Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” finansowanym przez program UE Erasmus+.

    W czasie wizyty zaznajomiliśmy się za szkołą Alytaus Panemunės progimnazija, braliśmy udział w zajęciach projektowych, zwiedziliśmy Wilno, Kowno i  Troki, a także próbowaliśmy swoich sił w pieczeniu
kibinów i tańcach ludowych.

Bawiliśmy się dobrze i długo będziemy wspominać ten tydzień na Litwie.

Zobacz więcej...


 

       Kiermasz smoothie

    W dniu 8 października uczniowie klasy Va z wychowawczynią zorganizowali kiermasz smoothie, zachęcając tym samym do zdrowego odżywiania się. Każdy uczeń z klasy przygotował smoothie według własnej receptury. Było bardzo smacznie , zdrowo i kolorowo.     Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane na fundusz pomocy UNICEF. Zarobiliśmy 300 zł dla potrzebujących dzieci.
    Dodatkowo uczniowie przygotowali karteczki z prawami dziecka. Każdy uczeń i dorosły kupujący smoothie losował karteczkę z prawami dziecka. Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji wielu nowych uczniów poznało swoje prawa.
                                                                                Wychowawca klasy Va Justyna Mlazga
                                                                                Opiekun szkolnego Klubu UNICEF Małgorzata Statkiewicz

Galeria...


 

Obchody Dnia Edukacji 

W poniższych linkach możecie obejrzeć relacje z apelu z okazji Dnia Edukacji oraz nadanie szkole Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Koszalińska szkoła podstawowa odznaczona Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa nr 5 w Koszalinie wyróżniona medalem

Życzenia z okazji Dnia Edukacji

"Najważniejszą rzeczą jest, aby cieszyć się własnym życiem - być szczęśliwym - tylko to się liczy"

Audrey Hepburn

Tajemnicą szczęścia jest znajdywanie radości własnej w radości innych.

Niech każdy dzień przynosi Wam wiele zadowolenia z codziennej, trudnej, ale przecież dającej satysfakcję pracy, a iskierki zainteresowania w oczach uczniów i blask uśmiechu na twarzach najbliższych spowodują, że będziecie szczęśliwi.

Dyrekcja

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

        W tym roku szkolnym apel z okazji Dnia Edukacji w naszej szkole odbędzie się 15 października 201roku o godzinie 9.00 (na drugiej godzinie lekcyjnej) w sali gimnastycznej.

Krótka uroczystość będzie połączona z nadaniem szkole medalu. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nadał naszej szkole Kombatancki Krzyż Zwycięstwa, który zostanie przypięty do Sztandaru Szkoły.

Przypominamy, że dzień 14 października jest dniem wolnym dla uczniów naszej szkoły.

 

 


Szkolne wybory do parlamentu

    Dnia 9 października 2019 r. odbyły się szkolne wybory do parlamentu, w których uczestniczyły klasy VII i VIII. Były one poprzedzone rzetelną kampanią informacyjną. Uczniowie klasy VIIIa Grzegorz Duda i Ignacy Sajek w czasie lekcji zaprezentowali programy wyborcze poszczególnych partii, przedstawili kompetencje polskiego parlamentu (sejmu i senatu) oraz zasady głosowania.
    Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała Komisja Wyborcza w składzie:
Grzegorz Duda – przewodniczący
Martyna Łuszczyńska
Gabriela Włodarska
Ignacy Sajek
Anastazja Kistowska
Marcel Domblat
Aleksandra Olszewska
Paulina Roman.
Wyniki głosowania:
1. KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 5 głosów - 9%
2. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 8 głosów - 14%
3. KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 26 głosów - 47%
4. KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 3 głosy - 5%
5. KW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 13 głosów - 23%

W głosowaniu udział wzięło 57 uczniów na 112 osób uprawnionych, oddano 55 ważnych głosów, 2 głosy były nieważne. Frekwencja w wyborach wynosiła 50 %.
Serdeczne podziękowania dla uczniów za zaangażowanie w realizację tego projektu.

Nadzieja Mikołajczak


„Raz, dwa, trzy, segreguj i ty”


    26 września 2019r. uczniowie z kl. II a i I b wzięły udział w Dniu Otwartym w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Dzieci zapoznały się z metodami zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Jednym z głównych tematów były nowe zasady segregacji odpadów, w tym zbiórka i przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji i produkcja nawozu organicznego. Organizatorzy na koniec wycieczki zaprosili dzieci na słodki poczęstunek. Uczniowie otrzymali prezenty propagujące segregację odpadów.
                                                                                           

 

 Dorota Grundkowska, Grażyna Śmierzewska


Zdrowe kanapki dla dzieci z Przedszkola i uczniów gromadki

    Uczniowie z klasy III A postanowili podzielić się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania z dziećmi z „0” z Przedszkola nr 13 w Koszalinie.     Dnia 15 października 2019r. młodszych kolegów zaprosiliśmy na wspólne wykonanie zdrowych kanapek. Na początku lekcji uczniowie przedstawili przedszkolakom piramidę zdrowego odżywiania, a następnie wspólnie wykonywali kanapki. Efekt był bardzo apetyczny.     Kanapki na drugie śniadanie były nie tylko zdrowe, ale również bardzo kolorowe. Dzieci nie trzeba było namawiać do ich skonsumowania.

Galeria...
Monika Szałajko

III a na tropie detektywów

    W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III A postanowili kontynuować współpracę z Biblioteka Miejską.
    W dniu 19 września dzieci udały się na spotkania z przygodą. Podczas lekcji bibliotecznej zapoznali się z pracą detektywa. W zespołach ustalali, jaka cecha jest u detektywa najważniejsza. Wykonując tajemnicze zadania poznali różnorodne książki dla dzieci o tematyce detektywistycznej, kryminalnej. Dopasowywali bohaterów do tytułów książek. Wykonywali różne zadania detektywistyczne: rozwiązywali zagadki, łamigłówki. Od dzieci zostały również pobrane odciski palców!!!

Galeria...
Monika Szałajko


TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

            W dniach 13.09 – 15.09.2019 drużyna naszej szkoły brała udział w turnieju piłki ręcznej dziewcząt Gniezno Santander Cup 2019, rocznik 2007. W rozgrywkach wzięło udział 18 zespołów z różnych stron Polski. Nasz zespół uplasował się na  4 miejscu. Skład zespołu: Oliwia Karaśkiewicz, Lena Kuśmirek, Maja Kasak, Zuzanna Jurkiewicz, Paulina Grajper, Nikola Walesiak, Jagoda Garczarek, Kalina Kosiarska i bramkarka Dominika Rozmus.

                Oliwia Karaśkiewicz została „Królową strzelców” – zdobyła 42 bramki, Paulina Grajper weszła w skład „Siódemki Turnieju” a wyróżnioną zawodniczką drużyny została Jagoda Garczarek. Wszystkie zawodniczki zapracowały na wysoką lokatę zespołu. PODZIĘKOWANIA i GRATULACJE !

Prowadzący zespół Alina Sieniawska


 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

            Dnia 26.09.2019r. szkolna drużyna piłki nożnej dziewcząt wzięła udział w zawodach międzyszkolnych. Dziewczęta po zaciętych meczach wywalczyły I miejsce w Koszalinie i awansowały do zawodów regionalnych. Gratulacje dla zespołu i trzymamy kciuki za celne bramki w dalszym etapie rozgrywek.

                Skład zespołu: Daria Zbrzeźniak, Maja Czubaj, Weronika Burda, Malwina Ciuła, Martyna Łuszczyńska, Paulina Roman, Oliwia Phung i w bramce Agnieszka Sosnowska.

                                                                                                                                            Opiekun Alina Sieniawska


 

Ósmoklasiści  w Koszalińskiej  Bibliotece  Publicznej

 

    W dniu 19 września nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Nastolatki w bibliotece”. Akcja ta ma za zadanie propagowanie mody na bibliotekę , książkę i czytanie wśród młodzieży. W tym roku nasza młodzież miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach pomagających przygotować się

do nowej szkolnej rzeczywistości związanej z wyborem szkoły średniej. Uczniowie spotkali się również z pisarką młodzieżową i poetką Joanną Jagiełło, która  przybliżyła młodzieży tematykę swoich książek i z humorem opisywała swoją pracę . Spotkanie można podsumować stwierdzeniem, że warto sięgać po książki młodzieżowe, ponieważ poruszają tematykę  dorastania we współczesnym świecie , a także podpowiadają sposoby odnalezienia się w trudnych relacjach międzyludzkich.   


Wernisaż

    25 września 2019 roku w Galerii N w Koszalinie odbył się wernisaż IV Ogólnopolskiej Wystawy malarstwa i fotografii pn. „Mistrz i jego uczeń”. Wśród prac artystów z całej Polski znalazły się obrazy mistrza - Pani Beaty Wacheckiej – Wąwoźniak i jej uczennicy - Weroniki Burdy z klasy VII C.

Celem wystawy jest pokazanie wpływu, jaki nauczyciel może mieć na twórczość artystyczną swojego ucznia, jak ważne jest stawianie pierwszych kroków pod okiem innego twórcy i jak mogą wpływać wzajemnie na siebie – mistrz i uczeń. Ten pierwszy ukierunkowuje zdolności dodając do tego umiejętności warsztatowe, ten drugi nie traci czasu na samodzielne szukanie technicznych rozwiązań, może szybciej przejść do poszukiwań artystycznych. Jest ona adresowana do wszystkich.
W tegorocznej wystawie bierze udział 36 osób, m.in. ze Szczecina, Kołobrzegu, Gryfic, Rzeszowa
i Szubina, będzie ją można oglądać do 22 października br.

Jesteśmy dumni z naszej uczennicy i jej mistrzyni, tym bardziej, że obie Panie razem brały udział
w wystawie już drugi raz.

Gratulacje.

Spotkanie  z koszalińską poetką Stanisławą Schreuder

 

    Biblioteka szkolna zorganizowała  spotkanie autorskie z panią Stanisławą Schreuder, koszalińską poetką piszącą zarówno dla dzieci jak i dorosłych,  laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za całokształt pracy twórczej.        

    W spotkaniu wzięli udział  uczniowie klasy II c i III b. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały fragmentów wierszy czytanych przez poetkę oraz ciekawostek związanych z jej życiem i zainteresowaniami – podróżami, zdrowym stylem życia, ekologią. Uczniowie wykorzystali okazję, żeby jak najwięcej dowiedzieć się pisaniu poezji, a najaktywniejsi  zostali nagrodzeni książkami z dedykacją autorki.     Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej atmosferze, pełnej humoru i radości. Na zakończenie biblioteka szkolna otrzymała w darze najnowsze książki autorki.

                                                                                                                                                                    Anna Stec


 


Majsterkowo

   Dnia 4 kwietnia 2019 r. uczniowie z klasy I a mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu edukacji technicznej prowadzonych pod okiem specjalistów Castoramy. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt.„Jak powstają drewniane deski?”. Potem na terenie sklepu „Castorama” samodzielnie składali i sklejali z przygotowanych drewnianych elementów budki lęgowe dla ptaków. Aby ich budki były trwałe i służyły ptakom wiele lat, dzieci wzmocniły je wbijając gwoździe. Uczniowie wrócili do szkoły z własnoręcznie wykonanymi pracami. To była wspaniała lekcja majsterkowania.                                                                                                                                                                                                          Dorota Grundkowska

 

Galeria ...                                                                         


 

WYNIKI KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

DLA UCZNIÓW MŁODSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

 „ILUSTRACJA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

 zorganizowanego przez

Szkołę Podstawową nr 5  im. UNICEF  w Koszalinie

Po obejrzeniu prac plastycznych, komisja postanowiła nagrodzić  i wyróżnić  następujących uczniów:

NAGRODZONE PRACE

W kategorii klas pierwszych:

miejsce I         Aleksandra Maksymiak ze Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

miejsce II        Liliana Turalska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie

miejsce III      Michał Tęcza ze Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

 

W kategorii klas drugich:

miejsce I         Błażej Dutkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu

miejsce II        Wiktoria Makowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

miejsce III      Martyna Telus ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


 

Sukcesy naszych uczniów

Z wielką przyjemnością i dumą prezentujemy sukcesy naszych uczniów

Konkurs Języka Polskiego

Finalista

Iga Jankowska VIIIa

Adam Żekieć VIIIc

mgr Sylwia Lipigórska – Reichel

mgr Agnieszka Wojciechowska - Talkowska

Konkurs Języka Angielskiego

Laureat

 

 

Finalista

Adam Żekieć VIIIc

Michał Dobosz VIIIc

Ignacy Sajek VIIa

Karol Adamiak VIIIa

mgr Jolanta Mikołajczak

Konkurs Chemiczny

Laureat

Michał Dobosz VIIIc 

mgr Beata Kling

Konkurs Matematyczny

Finalista

Adam Żekieć VIIIc

mgr Małgorzata Czerwonka

Konkurs Geograficzny

Finalista

Michał Dobosz VIIIc

mgr Małgorzata Statkiewicz

Konkurs Wiedzy
o Społeczeństwie

Finalista

Michał Dobosz VIIIc 

mgr Halina Rosłan

Konkurs Języka Angielskiego

Finalista

Aleksandra Bielska IIIa

Kaja Grabowiecka IIIa

mgr Joanna Majewska

Konkurs Historyczny

Laureat

Finalista

Jakub Boguski IIIa

Aleksandra Bielska IIIa

mgr Beata Wachecka - Wąwoźniak

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2019

W marcu w naszej szkole został przeprowadzony międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny 2019.  W konkursie wzięło udział 57 uczniów naszej szkoły.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:

Karolina Lampowska kl. 4e - wynik bardzo dobry

Gabriella Repeć kl. 2b - wyróżnienie

Mateusz Daniel kl. 2a - wyróżnienie

Lila Makowska kl. 3a - wyróżnienie

Norbert Broś kl. 4e - wyróżnienie

Waldemar Ślęzak kl. 5a - wyróżnienie

Małgorzata Lampowska kl. 6c - wyróżnienie

Agnieszka Sosnowska kl. 7a - wyróżnienie

Michał Wesołowski kl. 7a - wyróżnienie

Michał Dobosz kl. 8c - wyróżnienie

Wszystkim uczniom gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.


 

Igrzyska  Dzieci  w Piłce Nożnej Dziewcząt

 

Uczennice  z klas 5 i 6 reprezentowały naszą szkołę w zawodach międzyszkolnych.


Zdobyły I miejsce w Koszalinie i wywalczyły awans do zawodów regionalnych. W zawodach regionalnych o tytuł Mistrza Regionu walczyło 6 drużyn. Nasz zespół zdobył III miejsce w regionie.

Gratulacje i brawa za walkę!

Opiekun Alina Sieniawska


 

Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt klas 5

Drużyna dziewcząt z naszej szkoły rozegrała 8 meczy walcząc o tytuł Mistrza Województwa. Dziewczęta wygrały wszystkie mecze i wywalczyły tytuł 

Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego w piłce ręcznej w kategorii klas 5 w sezonie 2018/2019

Brawa dla dziewcząt za walkę do końca, trener zespołu Alina Sieniawska

Zawodniczka z naszego zespołu OLIWIA KARAŚKIEWICZ zdobyła tytuł

„Króla Strzelców” – rzuciła 47 bramek. W nagrodę otrzymała buty hummela, dyplom. Gratulacje!


NAGRODZONE PRACE KONKURSU  PLASTYCZNEGO

Dziecięcy Pamiętnik – „Moje wspomnienia z Przedszkola nr 13”

zorganizowanego przez

Szkołę Podstawową nr 5  im. UNICEF  w Koszalinie

 

Dziękujemy uczestnikom konkursu za podzielenie się własnymi wspomnieniami i przeżyciami z pobytu w Przedszkolu nr 13 w Koszalinie Mała Akademia.

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Aleksandra Kleina klasa Ib

I miejsce -Szymon Myśliwiec klasa Ia

II miejsce- Ewelina Fiutak  - klasa Ia

III miejsce -   - Nina Radziun i Julia Jańczak klasa I b

W kategorii klas drugich:

I miejsce – Helena Rzemek klasa II a

II miejsce – Hanna Lampowska klasa II a

W kategorii klas trzecich:

 I miejsce – Maja Jagusz klasa III a

II miejsce- Marika Ochenkowska - klasa IIIa

III miejsce – Natalia Brzuska  - klasa III b

Prace zostaną przekazane w formie albumu podczas Jubileuszu 30-lecia Przedszkola nr 13 Mała Akademia.


Pierwsza pomoc przedmedyczna

    22 marca w klasie II b odbyły się zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Poprowadziła je Pani Wanda Szafoni wraz z uczennicami tej klasy Nadią Szafoni i Amelią Peszkowską. Uczniowie dowiedzieli się   co to jest pierwsza pomoc, w jaki sposób wzywa się   pogotowie, co powinna zawierać apteczka oraz zasady pierwszej pomocy. Później były scenki, które przedstawiały jak należy się zachować podczas krwotoku z nosa, krwawienia z przedramienia i otarcia kolana, oparzenia, zawału serca, omdlenia, utraty przytomności i braku oddechu.

    Następnie uczniowie sprawdzali przyswojoną wiedzę. Pokazywali pomoc przy krwotoku z nosa, przy omdleniu, układali poszkodowanego w pozycji bocznej, wzywali pogotowie i ćwiczyli na fantomie. Serdecznie dziękujemy Pani Wandzie Szafoni za przekazaną wiedzę, która może pomóc w ratowaniu czyjegoś życia.

Galeria...


Wizyta w DPS

    Dzieci z klasy Ia i III a po raz kolejny odwiedziły podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, aby razem przywitać wiosnę. Uczniowie śpiewali piosenki o wiośnie, a Seniorzy recytowali wiersze. Potem wspólnie niosąc Marzannę, udaliśmy się na spacer wokół ośrodka wykrzykując „Marzanno, Marzanno, słomiana panno, weź śniegi i lody i wynoś się do wody”. Mamy nadzieję, że wszystkim Seniorom przysporzyliśmy wiele radości i uśmiechów.

                                                                                    Dorota Grundkowska, Grażyna Śmierzewska

Wyniki konkursu ,,UNICEF – MARZENIA DZIECI ŚWIATA”

 "Kwiaty świata".

 zorganizowanego przez

Szkołę Podstawową nr 5  im. UNICEF  w Koszalinie

Po obejrzeniu prac plastycznych, komisja postanowiła nagrodzić  i wyróżnić  następujących uczniów:

 

NAGRODZONE PRACE

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce -  Arkadiusz Siwacki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu

W kategorii klas drugich:

I miejsce -  Julia Załęska

Szkoła Podstawowa w Trzcińskim -Zdroju

W kategorii klas trzecich:

I miejsce – Maria Kurzepa

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

 

Pełna lista laureatów...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU

,,UNICF – MARZENIA DZIECI ŚWIATA”

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


 

Drodzy Rodzice

   Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w aukcji charytatywnej, której dochód przeznaczony zostanie na leczenie naszej uczennicy Ani Kubiak. Można będzie wylicytować między innymi podwójne zaproszenie na koncert zespoły Big Cyc, obraz autorstwa pani Beaty Wacheckiej-Wąwoźniak czy piłkę z autografami sportowców AZS Koszalin.

Licytacja odbędzie się w dniu zebrań z Rodzicami - 3 kwietnia o godz. 16.30 na sali gimnastycznej SP5

W tym czasie na szkolnych korytarzach przygotowane będą również stoiska z słodkościami

i świątecznymi ozdobami. Dochód ze sprzedaży także przekażemy na leczenie Ani.

Liczymy na Państwa obecność, hojność i otwarte serca.

 

    Jednocześnie informujemy, że spotkania z Rodzicami odbywać się będą według następującego harmonogramu:

15.30 klasy I - III

16.30 - 17.00 aukcja charytatywna na sali gimnastycznej

17.00 klasy V - VIII i III gimnazjum


 

    PRZYWITANIE WIOSNY!

    Każdego roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z niecierpliwością oczekują na ten wspaniały dzień, czyli pierwszy dzień wiosny. Jak co roku 21 marca spotkaliśmy się, by powitać wiosnę. Mały Samorząd Uczniowski wraz z uczniami klasy II A przygotowali program artystyczny dla swoich kolegów. Były wiersze, zagadki i wiosenny taniec. Następnie każda klasa zaśpiewała piosenkę, by przegonić zimę i powitać tak długo oczekiwaną Panią Wiosnę. Wszyscy bawili się wyśmienicie.

Monika Szałajko


 

Lekcja patriotyzmu z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego

    Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie II A przyjęli w swojej klasie niecodziennych gości. O walce o odzyskanie niepodległości opowiedziały Funkcjonariuszki Aresztu Śledczego w Koszalinie: pani Magdalena Obrębska - Rzecznik prasowy Służby Więziennej w Koszalinie oraz pani Iwona Szymańska - Młodszy Inspektor Działu Organizacyjno–Prawnego Aresztu Śledczego w Koszalinie. Goście przeczytali również dzieciom wiersze patriotyczne. W dalszej części spotkania uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca w więziennictwie. Dzieci miały do funkcjonariuszy wiele ciekawych pytań. Na zakończenie drugoklasiści otrzymali piękne, kolorowe misie wykonane przez więźniów koszalińskiego aresztu. Serdecznie dziękujemy za ciekawe i pouczające spotkanie.

Monika Szałajko


 

Dzień Głośnego Czytania

 

    Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej nr 5 i. UNICEF w Koszalinie zorganizowała klasa II A. Odbył się on 22 i 23 października 2018r. Czytanie podzielone było na dwie tury. W pierwszym uczestniczyły dzieci ze świetlicy szkolnej (25 osób), a w drugim uczniowie klas III a, III b, II a i I a (71 dzieci). Razem czytanych bajek słuchało 96 uczniów. Podczas czytania prezentowaliśmy książkę „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków” Renaty Piątkowskiej. Dzieci z radością przyjęły tę propozycję, gdyż niektóre z nich mają już maskotki słodziaków. Po przeczytaniu uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące opowiadania. Bajkę czytali uczniowie klasy II A oraz jedna z mam. Na zakończenie dzieci rozwiązywały w zespołach krzyżówkę, której hasła związane były z treścią opowiadania, a rozwiązaniem było słowo PRZYJAŹŃ. 

Monika Szałajko


 

W świecie fantazji

 

    Zjawy, duchy, potwory to chyba nieodłączny element dzieciństwa. Dzieci często mają swoje małe zmory, które w ich wyobraźni dorastają do wielkich potworów. 31 października 2018r. uczniowie klasy II A postanowili zmierzyć się ze swoimi lękami w Bibliotece Miejskiej filia nr 12 w Koszalinie. Po wstępnej rozmowie o tym, czego się boimy i co oznacza przysłowie „Strach ma wielkie oczy” uczniowie zapoznali się z literaturą dla dzieci, w której przewodnim tematem jest strach, duchy i zjawy. Wiele z tych postaci jest już im znajoma. Następnie wysłuchali bajki o potworze, który w rezultacie okazał się miłą postacią. Zadaniem dla uczniów było narysowanie stworka według określonych zasad. Było przy tym wiele śmiechu i radości. Każda grupa nadała imię swojemu dziwolągowi. Wszyscy otrzymali halloweenowy upominek.

Monika Szałajko

Galeria...


 

Opowiedz mi bajkę

 

    Dnia 7 listopada 2018r. z ogromną ciekawością klasa II A wyruszyła do filii nr 12 Miejskiej Biblioteki na spotkanie z nową przygodą. Podczas zajęć dzieci poznały bajki Ezopa, próbowały odpowiedzieć na pytanie, czego uczą nas bajki? Dowiedziały się również, czym jest morał i rozbudzając wyobraźnię tworzyły własną bajeczną opowieść.

Monika Szałajko


Czytam sobie

 

    Klasa II A 24 października ponownie wyruszyła na spotkanie z literaturą. W bibliotece miejskiej dzieci poznały serię książek „Czytam sobie”, które mają za zadanie zachęcić młodego czytelnika do czytania. Te z pozoru proste opowiadania bawią i uczą dzieci. Ich celem jest wprowadzenie najmłodszych w świat nauki czytania. Książki z tej serii” mają trzy poziomy trudności. Zadaniem dzieci było w zespołach odkodowanie zaszyfrowanych informacji, a następnie przeczytanie bajki i zaprezentowanie jej pozostałym uczniom. Wszyscy poradzili sobie z tym doskonale. Uczniowie odpowiadali na pytanie kluczowe: Po co czytamy i co dzięki temu zyskujemy? Wiele radości sprawiła dzieciom zabawa polegająca na tworzeniu opowiadania do rekwizytów.

Galeria...


 

Do teatru dziś wyruszam!

 

    Podczas spotkania w bibliotece 14 listopada 2018r. dzieci z II A poszerzyły swoje słownictwo o nazwy związane z teatrem. Opowiadały o swoich wrażeniach z pobytu w teatrze, wymieniały nazwy ludzi tam pracujących (zawody). Uczniowie podzieleni na zespoły przygotowywali się do przedstawienia teatralnego. Grupa I przygotowała bajkę z udziałem pacynek o misiu. Druga grupa za pomocą kukiełek przedstawiła bajkę o Czerwonym Kapturku. Grupa trzecia zaprezentowała występ aktorów, a ostatnia przygotowała ilustracje do teatru kamishibai. Dzieci twórczo bawiły się w teatr i chętnie odgrywały różne role, współpracując ze sobą.

Monika Szałajko

 

 


 


Sukces naszych podopiecznych

 
    9 marca 2019 w Computer College w Koszalinie zorganizowano Konkurs Języków Obcych "Poliglota" - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu koszalińskiego. Nasi uczniowie Adam Żekieć i Ignacy Sajek zajęli III miejsce w kategorii - język angielski.
 
 

Czy wierzysz w UFO?

    Zajęcia zintegrowane w klasie III b przeprowadzone przez panią Magdalenę Gryciuk. W czasie zajęć uczniowie wykonywali latające spodki, debatowali na temat obcych na ziemi i opowiadali wymyślone historyjki wcielając się w kosmitów.

 

Galeria...


 

Spacer Edukacyjny

 

    Wspólnie się bawimy- wspólnie się uczymy – spacer edukacyjny dla dzieci z Przedszkola nr 13 „Mała Akademia”. Zabawy matematyczne, w których wzięli udział uczniowie kl. I a, III a i dzieci z Przedszkola nr 13.

    Celem lekcji było: kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 różnymi sposobami, liczenie w możliwie szerokim zakresie oraz wspólna zabawa podczas gier „Ściganek”.

                                                                                                                                        Dorota Grundkowska                                                    Grażyna Śmierzewska


KONKURS

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla klas I-III  Szkoły Podstawowej

 

„Zdrowe odżywianie”

Regulamin konkursu...


 

KONKURS

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie ogłasza VIII Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny

,,UNICEF – MARZENIA DZIECI  ŚWIATA”

"Kwiaty świata"

 

Regulamin konkursu...


 

KONKURS !!!

Dziecięcy Pamiętnik – „Moje wspomnienia z Przedszkola nr 13”

    Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów SP 5 im. UNICEF w Koszalinie -Absolwentów Przedszkola nr 13.

Szczegóły...


 

ARCHIMEDES.PLUS

    W dniu 7 listopada 2018 roku na terenie naszej szkoły odbył się konkurs matematyczny ARCHIMEDES.PLUS. To była 30 edycja tego konkursu. Wzięło w nim udział 58 uczniów.

    Niezaprzeczalnym sukcesem był fakt, że aż dwoje uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów – 100.  Byli to:

JAGODA GŁOGOWSKA - uczennica klasy 4 A i NORBERT BROŚ - uczeń klasy 4 E.

Uczniowie Ci otrzymali nagrody w postaci trzech szkolnych lektur.

GRATULUJEMY !!!

Na pochwałę zasługują także:

laureatka II stopnia - Dominika Śmidecka - kl. 4E

oraz laureaci III stopnia:

- Małgorzata Lampowska - kl. 6C

- Hanna Wszendybył - kl. 5A

- Filip Śmidecki - kl. 4E

- Sylwester Łapiński - kl 4A

- Szymon Rybak - kl. 4A

organizatorki : Małgorzata Czerwonka i Agnieszka Olszak


 

THE LITTLE MATCH GIRL

   W dniu 23.01.2019r w naszej szkole odbyło się przedstawienie w języku angielskim pod tytułem: "The Little Match Girl” - „Dziewczynka z zapałkami” przygotowane przez uczniów koła z języka angielskiego, działającego w ramach innowacji pedagogicznej opracowanej przez Panią Magdalenę Gryciuk. Dziewięć uczennic i czterech uczniów z klas II, III szkoły podstawowej przez cztery miesiące przygotowywało się do wystawienia muzycznego Show dla klas I-III szkoły podstawowej pod kierownictwem Pani Magdy.

    Przedstawienie miało na celu osłuchanie z językiem obcym oraz zwrócić uwagę na tych najuboższych wokół nas, którzy potrzebują wsparcia. Słuchacze nie mieli trudności ze zrozumieniem przedstawienia ponieważ znali bajkę o Dziewczynce z zapałkami. W czasie przedstawienia aktorzy zaśpiewali świąteczne piosenki takie jak „Merry Christmas everyone”, „Silent night” oraz „So this is Christmas”.

Galeria...


 

Z wizytą u Seniorów    

    W dniu 21.I.2019 uczniowie klasy II B i IIC pod opieka pani Małgorzaty Kot i Edyty Burdziej , wystąpili z programem słowno- muzycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie.

    Występ był tydzień wcześniej zapowiedziany i bardzo wyczekiwany zarówno przez dzieci jak i podopiecznych.

    Widzowie zebrali się w sali. Część z nich przyszła sama, część została przyprowadzona przez swoich opiekunów. Uczniowie zostali serdecznie przyjęci przez pensjonariuszy i pracowników placówki. Program słowno- muzyczny z udziałem małych aktorów dostarczył wszystkim wielu łez i wzruszeń,
a podziękowaniem były gromkie brawa.

    Dzieci szczęśliwe i radosne wróciły do szkoły. Poprzez takie działania uczymy szacunku do osób starszych oraz uwrażliwiamy na krzywdę, cierpienie i samotność innych.

                                              Edyta Burdziej

                                              Małgorzata Kot

  


 

Głęboko wstrząsnęła nami wiadomość o tragicznej śmierci Dzieci.
W obliczu tak niewyobrażalnej tragedii jesteśmy bezradni.
Łączymy się w bólu i modlitwie z Rodzinami i Bliskimi.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF

 


 Serdecznie zapraszam

uczniów klas 7 i 8 SP oraz III GIM

do udziału w konkursie informatycznym SCI#CODE. 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w naszej szkole on-line i polega na odpowiedzi na pytania testowe jednokrotnego wyboru dotyczące informatyki i programowania.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje i zapisy do 13 stycznia 2019 - s.202

Zapraszam

Krystyna Lampowska


 

"Lapbook"

    Ostatnie dwa tygodnie przed świętami, nasi uczniowie klasy 5a i 3 gimnazjum spędzili nad tworzeniem prac projektowych (lapbooków). Dzięki swoim projektom zarówno dzieci jak i młodzież mieli szansę utrwalenia wiadomości z gramatyki jak i słownictwa.Projekt był realizowany pod kierunkiem nauczycielki J.angielskiego, Pani Joanny Majewskiej
 

Spotkanie świąteczne

    12 grudnia 2018 r. z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Uczniowie z kl. I a i III a przekazali  życzenia i upominki przygotowane wspólnie z rodzicami. Zaśpiewali kolędy, które mają trafić prosto do serc podopiecznych stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                    Dorota Grundkowska

                                                                                                                                    Grażyna Śmierzewska


 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim.

    W dniu 12 listopada zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 5 im. Unicef w Koszalinie Szkolny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim zorganizowany w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Drużyny wykazały się wiedzą z zakresu życia i działalności Marszałka, ale również znajomością historii Polski pod zaborami. Konkurs dla klas piątych i szóstych  przygotowali nauczyciele p. M. Jagiełowicz i p. A. Karasek.

Czołowe miejsca w konkursie drużynowym zajęli uczniowie:

 

Klasa 6c - 1 miejsce Weronika Burda, Natalia Daniel

Czytaj dalej...


 

                                                                            V Warsztat Teatralno-Dramowy Teatru STOP
Szkole Podstawowej Nr 5 im. UNICEF w Koszalinie
6-9.11.2018

 

 

Galeria...

 

 


 

Wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+


Za nami intensywny tydzień pełen wyzwań i emocji związany z udziałem w międzynarodowym projekcie.

O nas w GK


100 czytań na 100-lecie Niepodległości

    Dnia 16 listopada klasa II zawitała do Przedszkola nr 12 w Koszalinie. Uczniowie przeczytali przedszkolakom z różnych grup wiekowych wiersze z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci wpisały się do pamiątkowej księgi „Stulecie Odzyskania Niepodległości”.

  Pamiętając również, że 20 listopada przypada rocznica uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji Praw Dziecka, uczniowie przedstawili program artystyczny „Mam prawo!”, przekazując młodszym kolegom i koleżankom wiedzę na temat tego, jakie mają oni prawa. Nie zabrakło również zabaw integrujących.

 Galeria...

 

Monika Szałajko

Mam prawo!

    20 listopada to rocznica uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji Praw Dziecka w 1989r. Z kolei 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W związku z tym dzieci z II A przygotowały przedstawienie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i dzieci z klasy IV, by uświadomić im, że mają swoje prawa, ale również i obowiązki. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki.

Galeria...

Monika Szałajko


 

Sprawozdanie z przebiegu VI edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego

MIŚ PLUSZOWY

    25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia!
Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej z Koszalina
i regionu do udziału w VI edycji konkursu plastycznego.

    Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Po burzliwych naradach 23 listopada 2018r. przyznano następujące miejsca:

I MIEJSCE:

BENIAMIN WALASEK

SP im. Ludzi Morza

w Kopnicy

Ex aequo 

BARTŁOMIEJ LIS

SP w Boninie 

II MIEJSCE

EMILIA PAWŁOWSKA

SP w Starych Bielicach 

Ex aequo 

MAJA LESIAK

SP w Dobrzycy

III MIEJSCE

ALEKSANDRA PRZYBILSKA

SP w Starych Bielicach

Ex aequo 

JAN KACZORKIEWICZ

SP im. Szymborskiej w Konikowie

 Galeria prac...

Monika Szałajko

Halina Zoń - Rybicka


 

SUKCES  UCZENNICY

Uczennica naszej szkoły Joanna Samsonowicz z klasy 8c zdobyła

Mistrzostwo Polski Młodziczek 2018 w zapasach 

na zawodach dnia 11.11.2018 roku  w Bielawie.

 

 

Gratulujemy sportowego sukcesu!

 


 

Rozstrzygnięcie

I-go Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sport w mojej rodzinie”.

 

Klasa I

I miejsce- Szymon Otfinkowski SP nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

II miejsce- Julia Janczak SP nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

III miejsce- Hanna Szczekla SP nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

Wyróżnienie:

Zuzanna Błaszczyk SP nr7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

Weronika Jarosz SP im. mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. „ Mohort” w Malechowie

 

Klasa II

I miejsce-Kewin Wawrzyniak SP im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie

II miejsce- Lena Hnatowska SP nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie

III miejsce- Karolina Kondraciuk SP nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

Wyróżnienie:

Hanna Kaczor SP im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie

Zofia Góra SP im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie

 

Klasa III

I miejsce-Wiktor Oleksy SP nr 7 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

II miejsce – Zuzanna Kaczor SP im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie

III miejsce- Mateusz Matczak SP nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

Galeria prac


 

Stulecie Niepodległości.

          Z okazji Stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się uroczystość, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

         Uczniowie z klasy Ia  i IIIa recytowali  wiesze, śpiewali piosenki o tematyce patriotycznej i oglądali prezentację multimedialna pt."Narodziny państwa polskiego". Kombatanci wyrazili swoją wdzięczność, że uczniowie i nauczyciele pielęgnują polskie tradycje, obyczaje i nie pozwalają zapomnieć o wydarzeniach historycznych, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Dzieci miały okazję usłyszeć wiersz w wykonaniu przedstawiciela Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem spotkania było: rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem, wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i ojczyznę oraz nawiązywanie więzi wielopokoleniowych.

                                                                                                                              Grażyna Śmierzewska

                                                                                                                              Dorota Grundkowska


 

MISTRZOSTWA POWIATU W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ 2005 – 2003

 

    W dniach 14 – 16 listopada Szkoła Podstawowa Nr 17 im. „Orła Białego” była organizatorem Mistrzostw Koszalina w koszykówce dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Mistrzostwa przeprowadzono ze środków dotacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

    Reprezentacja naszej szkoły w składzie Aleksandra Mruczek, Oliwia Jełkaszew, Sara Rybak, Natalia Szylińska, Paulina Tucka i Laura Labuda wywalczyły po zaciętym meczu z SP nr 3 medalowe III miejsce w Koszalinie.

Kolejność w Mistrzostwach I - SP nr 10, II - Gim. nr 6, III - 16 SP nr 5

Gratulacje dla zespołu!

Opiekun Alina Sieniawska

 


 

 

    Apel

      Z okazji  40 rocznicy wyboru na Papieża Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej szkole, 26.10.2018 r. odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas II a, II c oraz VI c po kierunkiem nauczycieli religii s. Małgorzaty Michałowskiej i p. Andrzeja Karaska. Była to szczególna okazja, aby na nowo pochylić  się nad postacią Wielkiego Polaka, zrozumieć Jego nauczanie i naśladować Go w codziennym życiu.

    Wolontariat

    Jak co roku, w dniu 1 listopada, uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Dyrektor Joanny Torbińskiej i p. Andrzeja Karaska wzięli udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Hospicjum Stacjonarnego w Koszalinie. Uczniowie kwestowali na koszalińskim cmentarzu. Również nasi uczniowie pod opieką s. Małgorzaty  Michałowskiej brali udział w akcji Caritas diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej „ Zapałka nie ogrzeje”.  Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie.


 

Sprawozdanie z pracy metodą projektu - Moja miejscowość, mój region

  Klasa Ia i IIIa 2018/2019    

Jedną z form pracy z dziećmi w wychowaniu wczesnoszkolnym jest metoda projektu. Zrodziła się na przełomie XIX i XX wieku i była reakcją na nauczanie tradycyjne, ukierunkowane, zarządzane odgórnie. Dzięki tej metodzie miały zostać stworzone warunki, w których uczniowie zdobywaliby wiedzę samodzielnie , przez  formułowanie problemu, samodzielne planowanie sposobu jego rozwiązania i ponoszenie odpowiedzialności za skutki swego działania.

Metoda projektu została zrealizowana w klasie I a i III a po odpowiedzi na pytanie - Jak kultywować tradycje związane z miejscem zamieszkania i rozwijać poczucie tożsamości narodowej? Zostały również sformowane cele, które miały rozwinąć wiedzę o miejscu zamieszkania i  regionie, kształtować postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcić umiejętność pracy w grupach, samodzielnie poszukiwać informacji, poszerzać zainteresowania i rozwijać wyobraźnię twórczą.

Praca została rozłożona na cztery etapy. W pierwszym etapie uczniowie zdobywali wiedzę i informacje z różnych źródeł. Następnie zostały przydzielone zadania i wyznaczony harmonogram działań oraz określony czas ich trwania. Każdy z etapów pracy był monitorowany i miał na celu śledzenie postępów pracy nad projektem. Ostatnim najprzyjemniejszym etapem było podsumowanie pracy. Uczniowie klasy I a i III a spotkali się, aby zademonstrować efekty swojej pracy. Przedstawili prezentacje multimedialne, plakaty, albumy, zielniki, makiety, model budynku straży pożarnej, stare przedmioty. Następnie zorganizowali wystawę prac, która zaciekawiła całą społeczność szkolną.

W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele integrując się podczas realizacji zadań. Uczniowie wykazali się  dużą odpowiedzialnością i pomysłowością. Realizowany projekt wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły, promował aktywne metody nauczania i uczenia się, Ocena i samoocena po wykonaniu zadań wzmocniła wiarę w odnoszenie sukcesów. Uwieńczeniem projektu była wizyta w koszalińskim muzeum.

Dorota Grundkowska, Grażyna Śmierzewska

Galeria...


Szczegóły wkrótce


Sukces naszej uczennicy

Gratulujemy Julii Ciesielskiej zajęcia I miejsca w IX Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Wyśpiewać Polskę” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie. Uczennicę przygotowała p. Iwona Barczak.


Sukcesy naszych pracowników

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by uczyć nowocześnie, z pasją i zaangażowaniem. Nie robimy tego dla splendoru czy nagród, ale cieszymy się, gdy nasz wysiłek zostaje dostrzeżony
oraz doceniony przez organy zewnętrzne sprawujące opiekę i nadzór nad szkołami czy edukacją
 w ogóle. Z radością informujemy, że i w tym roku wyróżnienia w postaci nagród zewnętrznych za pracę otrzymali nauczyciele uczący w naszej szkole.

Alina Sieniawska – Nagroda Prezydenta Koszalina

Monika Gawin – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Joanna Majewska – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Monika Szałajko –  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Dorota Grundkowska –  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Gabriela Pawluk –  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 


Humanitarne traktowanie zwierząt

 

    Z okazji Światowego Miesiąca Zwierząt, dnia 16 października 2018r. klasa II A zaprosiła na spotkanie Inspektora koszalińskiego oddziału Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami panią Bogumiłę Tiece, która rozmawiała z dziećmi na temat humanitarnego traktowania naszych czworonożnych przyjaciół. Na spotkanie przybyły również zwierzęta: pies Muszka i królik, który wskakiwał uczniom na kolana sprawiając im wiele radości. Dzieci w podziękowaniu przekazały dla zwierząt zebraną wcześniej karmę. Dziękujemy pani Bogusi za wizytę w naszej szkole i przekazanie ważnych i ciekawych informacji.

Galeria...                                                                                                    Monika Szałajko 


Stawiamy pierwsze kroki w bibliotece

 

    Dzieci z klasy II A wyruszyły 17 października 2018r. na spotkanie z przygodą w Bibliotece Miejskiej filia 12.  Uczniów powitały dwie bardzo miłe panie bibliotekarki: Justyna i Marta, które wprowadziły nas w zaczarowany świat literatury. Poznaliśmy zasady funkcjonowania biblioteki oraz pracę bibliotekarzy. Panie zaprezentowały ciekawe nowości książkowe. Dowiedzieliśmy się również, że w bibliotece można się też bawić i uczyć. Panie prowadzą specjalnie dla dzieci popołudniowe zajęcia. Na zakończenie bawiliśmy się w „Piaskową burzę”. Ta zabawa uzmysłowiła nam, że mamy niesamowitą wyobraźnię.

Galeria...                                                                                                                    Monika Szałajko


 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

    Dnia 30.10.2018 (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie w siedzibie Szkoły przy ul. Franciszkańskiej 102, w sali 308.

    Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich "trójek klasowych" na zebranie Rady Rodziców działającej przy SP5 w Koszalinie.

Liczę na aktywny udział w zebraniu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Rady Rodziców

    Justyna Śmidecka


 

    SPOTKANIE Z "CIEKAWYMI LUDŹMI"

    22 października naszą szkołę odwiedził p.Leszek Żentara -aktor filmowy i teatralny, który przybył na spotkanie z uczniami klasy Ia oraz IIIa. Celem wizyty było: zapoznanie uczniów z "ciekawymi ludźmi" regionu, poznanie zawodów związanych z teatrem, wyrażania swoich emocji w odgrywanych scenkach. Już na samym początku p. Żentara nawiązał bardzo dobry kontakt z uczniami, co wpłynęło na miłą atmosferę spotkania.

    

    Aktor opowiadał dzieciom na czym polega zawód aktora i jakie jeszcze inne zawody związane są z teatrem. Gość recytował uczniom popularne wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy. Prowadził z dziećmi ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i dykcyjne. Najbardziej podobało się wszystkim, kiedy aktor odgrywał scenki pantomimiczne. Chętni uczniowie również mogli na chwilę stać się mimami.

    Spotkanie zakończyło się podziękowaniem i wręczeniem drobnego upominku. Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć.

 

    1 października gościliśmy w naszej szkole Panią Krystynę Pilecką – poetkę Krajowego Bractwa Literackiego i członkini Związku Literatów Polskich.

            W spotkaniu brali udział uczniowie z klas Ia i IIIa. Pani Krystyna Pilecka prezentowała swoje utwory z książki dla dzieci pt.:"A w tle Koszalin...dzieciom".Udało jej się nawiązać niepowtarzalny kontakt z uczniami, którzy odczytywane utwory nagradzali brawami. Spotkanie przebiegało w radosnej, twórczej atmosferze. Na zakończenie uczniowie zadali  pani Krystynie Pileckiej wiele pytań dotyczących jej życia i twórczości oraz podziękowali za przybycie do naszej szkoły śpiewając kilka poznanych piosenek. Wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie prezentowaną podczas spotkania książkę. Wizyta pani Krystyny Pileckiej z pewnością przyczyni się do rozwoju wśród dzieci zainteresowań czytelniczych. Uczniowie będą potrafili wyjaśnić, kto to jest poeta i czym się zajmuje.

Dorota Grundkowska


 

MISTRZOSTWA POWIATU w PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (2005 – 2003)

 

W Mistrzostwach Koszalina wzięły udział: SP 17, SP 18, SP 9, SP 1, SP 5, G.4, G.6, SP 7

Organizatorem zawodów był  – M SZS w Koszalinie i SP 18 w Koszalinie

Miejsce rozgrywek – Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 18

            Drużyna naszej szkoły wywalczyła 3 miejsce po zaciętych i emocjonujących meczach.

Skład zespołu:

Janiec Oliwia, Kornelia Długosz – bramkarki

Zawodnik ataku: Mruczek Aleksandra, Szylińska Natalia

Zawodnik środkowy pomocnik: Rybak Sara, Kijko Marika

Zawodnik obrony: Jełkaszew Oliwia, Alpop Aleksandra, Sielewicz Kalina, Tucka Paulina

                                                                    

                                                                                                               Opiekun zespołu Alina Sieniawska


 

Wycieczka do Manowa

    Dnia  21 września 2018r. dzieci z klasy II A odwiedziły Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Manowie
Podczas pobytu klasa wzięła udział w zajęciach edukacyjnych na temat życia i zwyczajów zwierząt leśnych, oraz rozpoznawania drzew iglastych. Po zdobyciu wiadomości i praktycznym poszukiwaniu i rozpoznawaniu drzew uczniowie z wielkim apetytem pałaszowali samodzielnie upieczone kiełbaski przy ognisku. Lekcja w naturalnym środowisku leśnym była wspaniałą przygodą dla dzieci.

Monika Szałajko

Galeria...


 

W bibliotece szkolnej

Poznając różne zawody, związane z nimi trudy i przyjemności uczniowie z II A odwiedzili szkolną bibliotekę. Podczas tej lekcji dowiedzieli się jakie zadania wykonuje bibliotekarz, jak należy zachowywać się w bibliotece. Celem tej lekcji było również rozbudzenie kultury czytelniczej przez przybliżanie uczniom różnych rodzajów książek dla dzieci i zachęcenie ich do czytania.

 

Monika Szałajko 


 

Kampania edukacyjna „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”

    W październiku w klasach drugich naszej szkoły odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pana Piotra Kondraciuka przedstawiciela Polskiej Spółki Gazowniczej z Grupy Kapitałowej PGNiG.

            Prowadzący przekazał wiedzę na temat gazu ziemnego oraz uświadamiał, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń domowych zasilanych tym paliwem, by nie stwarzać zagrożenia. Co należy zrobić i gdzie zadzwonić gdy w pomieszczeniach czujemy gaz. Dzieci obejrzały filmy animacyjne o psie Rurku, który przekazuje najmłodszym wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z gazu oraz w grupach wykonywały kuchenki gazowe. Każdy uczestnik otrzymał drobne upominki.

Galeria...


 

Projekt edukacyjny „Owoce i warzywa” w klasie II A

    Celem projektu było rozbudzenie aktywności poznawczej uczniów poprzez: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i matematycznych związanych z obserwacją, badaniem owoców i warzyw, zdobyciem wiedzy o ich wartościach odżywczych, ich budowie. Doskonalenie umiejętności współpracy, organizowania i planowania własnej pracy.

Czytaj więcej...


 „Jubileusz szkoły skłania do refleksji…”

    Dnia 20 października obchodziliśmy jubileusz 70-lecia szkoły. Z tej okazji gościliśmy w naszych progach znamienitych gości. Przepiękną uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski, dyrektorzy koszalińskich szkół i organizacji współpracujących z naszą placówką, a także byli nauczyciele i absolwenci  Szkoły Podstawowej nr 5. Wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca. Te miłe chwile na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

   Dziękujemy jeszcze raz wszystkim przybyłym gościom.

 


Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?