Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


KONKURS SZKOLNY

JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK POKOJU I NADZIEI 

REGULAMIN KONKURSU  "JAN PAWEŁ II - ZNAK DLA NASZYCH CZASÓW"

 I. Cele konkursu:

 • Przybliżenie uczniom Postaci Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin papieża
 • Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i informatycznych

KATEGORIA I TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:

KONKURS PLASTYCZNY dla klas I - V

1.  „Św. Jan Paweł II - w setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka"

2.  Portret lub ilustracja wybranego wydarzenia z życia Papieża

Uczniowie wykonują samodzielnie jedną pracę plastyczną na papierze, dowolną techniką, w formacie A4 lub A3.

Następnie wykonują fotografię pracy i przesyłają ją na adres – akarasek.gim5@wp.pl

KONKURS KOMPUTEROWY dla klas VI – VIII

Uczniowie wykonują prezentację w  dowolnym programie w temacie:

1. Dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły

 2. Pontyfikat Jana Pawła II.

3. Sportowe pasje Jana Pawła II.

Kryteria oceny prac:

ü     wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,

ü     wkład pracy, samodzielność wykonania pracy,

ü      zgodność pracy z tematyką.

Do każdej pracy powinna być załączona metryczka pisana drukowanymi literami najlepiej komputerowo według następującego wzoru:

 

Imię i nazwisko uczestnika ............................

Klasa.......................................................................

Prace należy wysyłać na adres email: akarasek.gim5@wp.pl do 24 maja 2020r.

Udział w konkursie zostanie nagrodzony oceną, natomiast trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych otrzymają nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu 29 maja 2020r. 

                                                                                                 Organizatorzy:

                                                                                                                Ks. Marcin Dobrowolski

                                                                                                         p. Andrzej Karasek


 

Wyniki konkursów - klasy I -III

Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek – sesja zimowa 2020 r. oraz w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH semestralny 2020 r.

Z satysfakcją i dumą przekazujemy wyniki.

Olimpusek edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Nazwisko i imię ucznia

Suma punktów

Miejsce

Opis

Balicka Paulina

200

11

Dyplom laureata

Rapsiewicz Filip

197

14

Dyplom laureata

Rudnik Kacper

197

14

Dyplom laureata

 

Olimpusek z języka angielskiego

Klasa III

Nazwisko i imię ucznia

Suma punktów

Miejsce

Opis

Bartnik Pola

210

1

Grawerowany dyplom laureata,
Nagroda książkowa

Tartas Michał

210

1

Grawerowany dyplom laureata,
Nagroda książkowa

 

Ogólnopolski Konkurs ZUCH Semestralny

Klasa I

Imię i nazwisko ucznia

Suma punktów

Miejsce

Opis

Wilkowska Amelia

210

1

Grawerowany dyplom laureata,
Nagroda książkowa

Nadia Soból

195

8

Dyplom laureata

Strukiel Wiktor

182

15

Dyplom laureata

 

Klasa III

Imię i nazwisko ucznia

Suma punktów

Miejsce

Opis

Lampowska Hanna

196

8

Dyplom laureata

Popowicz Oliwier

183

14

Dyplom laureata

 

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

Informacja dot. konkursu "UNICEF - MARZENIA DZIECI ŚWIATA"

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że termin nadsyłania prac i rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "UNICEF - MARZENIA DZIECI ŚWIATA" podamy w późniejszym terminie. 


 

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Zdrowe odżywianie”

dla klas I-III
Szkoły Podstawowej

Na konkurs wpłynęło 120 prac z całej Polski. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i wymagały od autora dużego wkładu pracy, zaangażowania
i pomysłowości. Prace oceniane były w trzech kategoriach.

18 marca 2019r. komisja w składzie: mgr Dorota Skorupska – nauczyciel plastyk, mgr Grażyna Śmierzewska oraz mgr Monika Szałajko, postanowiła przyznać następujące miejsca:

 

I KATEGORIA: DZIECI KLAS I

 

I miejsce: ALICJA MECHEDA

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie

 

II miejsce: JULIA PIEKIEŁKO 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

 

III miejsce: WIKTORIA SOBIERAJ

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie

 

II KATEGORIA: DZIECI KLAS II

 

I miejsce:  WIKTORIA KWIATEK

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie

 

II miejsce: AMELIA SZCZĘSNA 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

 

III miejsce: MAJA MICHAŁEJKO

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie

 

 

III KATEGORIA: DZIECI KLAS III

 

I miejsce: ALAN ZAJĄC

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

 

II miejsce: HUBERT KACHEL

 Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie

 

III miejsce: FILIP GOŁĘBIEWSKI

 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy . Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Monika Szałajko


 

IV Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej

pod hasłem
KOSZALIN - MIASTO WIELU MOŻLIWOŚCI
o puchar Dyrektora "KOSZALIŃSKIEGO ELEKTRONIKA"


I ETAP KONKURSU (do 1 marca 2019)
W pierwszym etapie zawody polegają na samodzielnym opracowaniu projektu elektronicznej pocztówki (planszy) o wymiarach 1280 x 800 pikseli (format 16:10), którą można zamieścić np. na stronach internetowych, pod hasłem: „100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”.

- Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni zapisać w formacie „JPG” i wysłać na adres: zs9koszalin@wp.pl lub admin@zs9elektronik.pl do piątku, 1 marca 2019 roku (włącznie).
- Jedna osoba mo
że wysłać maksymalnie dwie prace.
- W wiadomo
ści zawierającej pracę konkursową należobowiązkowo umieścić następujące dane:
• imi
ę i nazwisko uczestnika,
• klas
ę,
• pełn
ą nazwę szkoły,
• imi
ę i nazwisko opiekuna/nauczyciela/instruktora.

Zapraszam serdecznie do udziału i służę pomocą
Krystyna Lampowska


 

Sprawozdanie z Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus Matematyka.Plus

    W dniu 6 listopada w naszej szkole odbył się już po raz 15 konkurs MATEMATYKA.PLUS.

Do konkursu zgłosiło się 57 uczniów. Wśród uczniów było 24 z klas trzecich. Pozostali uczestnicy konkursu to uczniowie klas IV-tych, V-tych, VI-tych, VII-mych szkoły podstawowej oraz uczniowie klas II i III gimnazjum.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz czasopismo „Świat Dinozaurów wraz z płytą DVD.

Uczennica klasy III SP, Karolina Lampowska uzyskała maksymalną ilość 100 punktów i ona otrzymała dyplom laureata z wyróżnieniem i zestaw trzech płyt „Dziki Świat Zwierząt”.

Pozostali laureaci :

Michał Wesołowski – klasa VI – 96 punktów – laureat I stopnia

Hanna Wszendobył – klasa IV – 92 punktów – laureat II stopnia

Borys Baliga - klasa IV – 92 punktów – laureat II stopnia

Szymon Rybak  – klasa III – 92 punktów – laureat II stopnia

Jagoda Głogowska – klasa III – 92 punktów – laureat II stopnia

Maja Rodziewicz – klasa III – 92 punktów – laureat II stopnia

Aleksandra Olszewska – klasa VI – 88 punktów – laureat III stopnia

Paulina Roman – klasa VI –  88 punktów – laureat III stopnia

Michał Maciejewski – klasa IV –  88 punktów – laureat III stopnia

Norbert Kaczorowski – klasa  IV –  88 punktów – laureat III stopnia

Norbert Broś – klasa III –  88 punktów – laureat III stopnia

Dominika Śniadecka – klasa III -  88 punktów – laureat III stopnia

Mateusz Sowa – klasa  III -  88 punktów – laureat III stopnia

Iwo Jordan – klasa  III -  88 punktów – laureat III stopnia

Sylwester Łapiński  – klasa  III -  88 punktów – laureat III stopnia

Hanna Piotrowska – klasa  III -  88 punktów – laureat III stopnia

Klaudia Mazurek – klasa IV – 84 punktów – laureat IV stopnia

Oliwia Proksa – klasa  IV – 84 punktów – laureat IV stopnia

Zuzanna Wiechowska – klasa III –  84 punktów – laureat IV stopnia

Szymon Małyska – klasa  III –  84 punktów – laureat IV stopnia

 

Gratulujemy wszystkim laureatom!!!

 

Organizatorami konkursy były: Małgorzata Czerwonka i  Agnieszka Jasiakiewicz


 

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 5 im UNICEF w  Koszalinie. Konkurs został ogłoszony 14. 11. 2017 r, termin składania prac kończył się z dniem 30. 11. 2017r.
 Ideą konkursu było napisanie wiersza promującego zdrowy tryb życia. 
Do konkursu napłynęło 208 wierszy. Autorami prac byli uczniowie z 20 szkół podstawowych
Ocenę prac uczniów przeprowadziła komisja w składzie: Agnieszka Jasiakiewicz i Agnieszka Wojciechowska – Talkowska.

            Celem konkursu było wyłonienie talentów poetyckich spośród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, propagowanie zdrowego trybu życia. Konkurs cieszył się zainteresowaniem uczniów, którzy z zaangażowaniem i ambicją podchodzili do swojej poezji. W związku z tak dużym zainteresowaniem oraz ogromem nadesłanych prac komisja postanowiła utworzyć 3 kategorie: klasa I, II i III.  Spośród nadesłanych prac w każdej kategorii wyłoniono trzech laureatów i pięć wyróżnień.

Laureaci w kategorii klas I:

 • I miejsce Lidia Prędka kl. Ic  Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu- opiekun Pani Ewa Jeziorska.
 • II  miejsce Klaudia Chełminiak kl. I c Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, opiekun Pani Anna Tułnowska.
 • III miejsce Lena Drożdżewicz kl. I b Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie, opiekun Pani Agnieszka Pacholczyk.

Wyróżnieni:

 • Zuzanna Zatorska kl. Ic Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim, opiekun Pani Beata Nogaj.
 • Tomasz Pniewski kl. I Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, opiekun Pani Jolanta Pioterek.
 • Emil Górny kl. Ic Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, opiekun Pani Katarzyna Okoń.
 • Maja Pękala kl. Ib Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie, opiekun Pani Krystyna Gradzik.
 • Adrian Palszyn kl. Ib Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie, opiekun Pani Joanna Smoleńska.

 

Laureaci w kategorii klas II:

 • I miejsce Maciej Iżak kl. II Szkoła Podstawowa w Drzewianach, opiekun Pani Renata Bobowicz.
 • II miejsce Jagoda Kozieja kl. IIa Szkoła Podstawowa nr 3, opiekun Pani Aleksandra Przybylak.
 • III miejsce Antonina Wasilewska kl. II Szkoła Podstawowa w Rogowie, opiekun Pani Krzysztofa Szulakiewcz.

Wyróżnienia:

 • Oliver Sulecki kl. II Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu, opiekun Pani Anna Poznańska.
 • Maciej Żurek kl. II Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach, opiekun Pani Agnieszka Drobinska.
 • Dominik Franczak kl. II Szkołą Podstawowa w Starych Bielicach, opiekun Agnieszka Drobinska.
 • Gabriela Marjańska kl. II Szkoła Podstawowa w Świeminie, opiekun Pani Ewa Sowa.
 • Patryk Nowak kl. II Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, opiekun Justyna Szpakowska.

Laureaci w kategorii klas III:

 • I miejsce Kacper Strzelczak kl. III a Szkoła Podstawowa w Tychowie, opiekun Dorota Galińska.
 • II miejsce Olaf Pawlak kl. IIIg Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie, opiekun Mariola Wyżlic.
 • III Maja Kulka kl. III Szkoła Podstawowa w Kurowie, opiekun Marzena Kowalczyk.

Wyróżnienia:

 • Justyna Kosior kl. IIIb Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie, opiekun Małgorzata Motyl-Maliszewska.
 • Zuzanna Nazarewicz kl. IIId Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, opiekun Izabela Jankowiak.
 • Antonina Hajdamowicz kl. III Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Koszalinie, opiekun Sabina Ogórkiewicz.
 • Zbigniew Mielnik kl. IIIi, Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie, opiekun Pani Ewa Ucińska.
 • Dominik Ciszewski kl. IIIb Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu, opiekun Anita Smolij.

 

Nagrody i dyplomy przesłane pocztą.

Organizator: Agnieszka Jasiakiewicz


 

PLUSZOWY MIŚ

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia!
Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w VI edycji konkursu plastycznego.

 

Założenia konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I z koszalińskich placówek  z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Celem konkursu jest:

– zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą związaną z postacią Misia

– rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci młodszych

– dobra zabawa

Warunki uczestnictwa:

 1. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 6 prac.
 2. Prace plastyczne płaskie mogą być wykonane w dowolnej technice,

rysunkowej, technikami mieszanymi.

3. Do wykonania prac można wykorzystać dowolny materiał.

4. Prace konkursowe powinny mieć format A-3 lub A-4

5. Wszystkie prace muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (drukowane litery):

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek autora

Imię i nazwisko opiekuna

Adres i telefon placówki

Na odwrocie pracy należy przykleić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka według załącznika.


 Prace bez tych informacji nie będą oceniane

 

6. Prace należy dostarczyć do 17 listopada 2017r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF

ul. Franciszkańska 102

75-255 Koszalin,
z dopiskiem:

 Konkurs Plastyczny  MIŚ PLUSZOWY

 

7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

8. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu 23.11.2017r.

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 27.11.2017r.

11. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród
i otwarciu wystawy pokonkursowej telefonicznie.

 

Organizatorzy:
Monika Szałajko

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?