Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


HASŁO NASZEJ SZKOŁY:

Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci. 

 

WIZJA NASZEJ SZKOŁY 

1. Wysoka jakość nauczania i efektywność w kształceniu uczniów. 
2. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – systematyczne i rzetelne doskonalenie umiejętności kluczowych zgodnych z podstawą programową w zakresie kształcenia. 
3. Zdrowa, bezpieczna i przyjazna wszystkim szkoła. 
4. Stała troska o estetykę szkoły i różnorodność pomocy naukowych. 
5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim


 
 
 

MISJA NASZEJ SZKOŁY 
1.
   Przyjaźń, bliskość we wspólnym działaniu rodziców, uczniów i nauczycieli. 
2.
   Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania. 
3.
   Twórcze samodoskonalenie młodzieży. 
4.
   Umiejętność odróżniania dobra i zła. 
5.
   Kultywowanie ideałów i tradycji domu rodzinnego. 
6.
   Budowanie właściwej hierarchii wartości. 
7.
   Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów. 
8.
   Oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz w środowisku kulturalno – przyrodniczym. 
9.
   Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały; umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie słuchać innych. 

 

NASZ ABSOLWENT 

1.
   Wykształcony, otwarty na wiedzę. 
2.
   Tolerancyjny, aktywny, uczciwy. 
3.
   Komunikatywny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych. 
4.
   Godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę. 
5. 
 Ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej, narodowej, europejskiej. 
6. 
 Obcuje z europejską tradycją filozoficzną i ją rozumie. 
7.
   Identyfikuje się z kulturą polską i europejską. 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?