Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017  roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017  roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

    1.

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    1.09.2020

    2.

     

    I półrocze

    II półrocze

    1.09.2020 – 31.01.2021

    01.02.2021 – 25.06.2021

    3.

    Zimowe ferie świąteczne

    23.12.2020 – 01.01.2021

    4.

    Ferie zimowe

    18 – 31.01.2021

    5.

    Wiosenne ferie świąteczne

    01 – 06.04.2021

    6.

 

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno
- wychowawczych

    25.06.2021

    7.

    Ferie letnie

    27.06 – 31.08.2021

    8.

 

    Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany przez CKE w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

    - język polski – 25.05.2021

    - matematyka – 26.05.2021

    - język obcy nowożytny– 27.05.2021

    9.

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno
– wychowawczych i opiekuńczych po odpracowaniu w sobotę (§ 5 ust. 5)

    -

    10.

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno
– wychowawczych (§ 5 ust. 1)

    - 22 grudnia 2020 r. – w  tym dniu odbywają się jasełka i spotkania klasowe,

    - 23 kwietnia – Święto Szkoły,

    - 01 czerwca 2021  r. – piknik szkolny.

    11.

    Dodatkowe dni dyrektorskie

    04.06.2021 (piątek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno
 – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz sobót, w które wskazane dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych będą odpracowane

    -

    -

 

Dodatkowe ważne terminy

    17.12.2020

    Wystawienie śródrocznych ocen proponowanych

    8.01.2021

    Wystawienie ocen za I półrocze

    17.03.2021

    Dzień Otwarty Szkoły (dla przedszkolaków)

    17.05.2021

    Wystawienie rocznych ocen proponowanych

    11.06.2021

    Wystawienie ocen rocznych

    24.06.2021

    Dzień gospodarczy

    24.06.2021

    Pożegnanie klas ósmych

    Do 30.06.2021

    Uporządkowanie sal, gablot, korytarzy itp.

    24, 25. 08.2021

    Egzaminy poprawkowe

    24.08.2021

    Spotkanie wychowawców z rodzicami i uczniami klas I

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?