Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Szkoła na Facebooku:


                                                                                               

Harmonogram posiedzeń zespołów przedmiotowych

 

Lp.

Zespół przedmiotowy

Tematyka

Termin

1

humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy,

języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej

Analiza wyników zewnętrznych badań kompetencji (egzamin gimnazjalny, testy wałbrzyskie) przeprowadzonych w 2017 roku

wrzesień 2017

2

humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języków obcych, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej

Wypracowanie zmian w Statucie Szkoły
i regulaminach wewnątrzszkolnego systemu oceniania

październik /listopad 2017

3

humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języków obcych

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego uczniów klas  III G

w zależności 

od terminu udostępnienia przez OKE

w Poznaniu materiałów diagnostycznych

4

edukacji wczesnoszkolnej,

humanistyczny,

matematyczno-przyrodniczy,

języków obcych,

wychowania fizycznego

Wdrażanie nowej podstawy programowej

 

 

Ewaluacja PSO

wrzesień-październik 2017

maj 2018

 

UWAGA: Za organizację i prowadzenie spotkań w ramach zespołów przedmiotowych

            odpowiedzialni są przewodniczący zespołów:

 

  • Beata Małkowska  – edukacja wczesnoszkolna
  • Sylwia Lipigórska-Reichel – przedmioty humanistyczne
  • Małgorzata Czerwonka – przedmioty matematyczno – przyrodnicze
  • Jolanta Mikołajczak – języki obce
  • Alina Sieniawska – wychowanie fizyczne

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?