Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017  roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017  roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2021

2.

I półrocze

II półrocze

1.09.2021 – 23.01.2022

24.01.2022 – 24.06.2022

3.

Zimowe ferie świąteczne

23.12.2021 – 31.12.2021

4.

Ferie zimowe

31.01 – 13.02.2022

5.

Wiosenne ferie świąteczne

14 – 19.04.2022

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

7.

Ferie letnie

25.06 – 31.08.2022

8.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany przez CKE
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

- język polski – 24.05.2022

- matematyka – 25.05.2022

- język obcy nowożytny – 26.05.2022

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych po odpracowaniu w sobotę (§ 5 ust. 5)

12.11.2021

17.06.2022

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2)

22 grudnia 2021 r. – w tym dniu odbywają się jasełka i spotkania klasowe

11.

Dodatkowe dni wolne (§ 5 ust. 2 pkt 3)

7.01.2022 (piątek)

2.05.2022 (poniedziałek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Wykaz sobót, w które wskazane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą odpracowane

12.11.2021

17.06.2022

25.09.2021 - Dzień sportu i integracji

4.06.2022 - Piknik szkolny


  

Dodatkowe ważne terminy

    17.12.2020

    Wystawienie śródrocznych ocen     proponowanych

    8.01.2021

    Wystawienie ocen za I półrocze

    17.03.2021

    Dzień Otwarty Szkoły (dla przedszkolaków)

    17.05.2021

    Wystawienie rocznych ocen proponowanych

    11.06.2021

    Wystawienie ocen rocznych

    24.06.2021

    Dzień gospodarczy

    24.06.2021

    Pożegnanie klas ósmych

    Do 30.06.2021

    Uporządkowanie sal, gablot, korytarzy itp.

    24, 25. 08.2021

    Egzaminy poprawkowe

    24.08.2021

    Spotkanie wychowawców z rodzicami i     uczniami klas I

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?