Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


                                                                                               

Harmonogram posiedzeń zespołów przedmiotowych

 

Lp.

Zespół przedmiotowy

Tematyka

Termin

1.

humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języków obcych

Analiza wyników zewnętrznych badań kompetencji
(egzamin ósmoklasisty) przeprowadzonych w 2021 roku.

wrzesień 2021

2.

humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języków obcych, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej

Wypracowanie metod i sposobów analizy przyrostu wiedzy uczniów w każdym oddziale i z każdego przedmiotu z wykorzystaniem dostępnych testów
i formularzy diagnostycznych.

październik /listopad 2021

3.

humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języków obcych

Analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty. 

w zależności  

od terminu udostępnienia przez OKE 

w Poznaniu materiałów diagnostycznych

4.

edukacji wczesnoszkolnej,

humanistyczny, 

matematyczno-przyrodniczy,

języków obcych,

wychowania fizycznego

Analiza skuteczności realizacji podstawy programowej.


Analiza skuteczności kształcenia kompetencji kluczowych.

wrzesień-październik 2021

maj 2022

 

UWAGA: Za organizację i prowadzenie spotkań w ramach zespołów przedmiotowych 

            odpowiedzialni są przewodniczący zespołów:

  • Beata Małkowska  – edukacja wczesnoszkolna

  • Sylwia Lipigórska-Reichel – przedmioty humanistyczne

  • Monika Januszewska – Leonowicz  – przedmioty matematyczno – przyrodnicze

  • Jolanta Mikołajczak – języki obce

  • Alina Sieniawska – wychowanie fizyczne

  • Aneta Stawiszyńska – pedagodzy i specjaliści

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?