Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2022

2.

I półrocze

II półrocze

1.09.2022 – 22.01.2023

23.01.2023 – 23.06.2023

3.

Zimowe ferie świąteczne

23.12.2022 – 31.12.2022

4.

Ferie zimowe

13 – 26.02.2023

5.

Wiosenne ferie świąteczne

6 – 11.04.2023

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.06.2023

7.

Ferie letnie

24.06 – 31.08.2023

8.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany przez CKE w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

- język polski – 23.05.2023

- matematyka – 24.05.2023

- język obcy nowożytny – 25.05.2023

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych po odpracowaniu (§ 5 ust. 5)

31.10.2022

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno
– wychowawczych (§ 5 ust. 2)

22.12.2022 – „Bałwanki”

3.02.2023 – Jubileusz 75-lecia szkoły

11.

Dodatkowe dni wolne (§ 5 ust. 2 pkt 3)

2.05.2023 (wtorek)

9.06.2023 (piątek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Wykaz sobót, w które wskazane dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych będą odpracowane

31.10.2022

17.09.2022 - Dzień sportu i integracji – piknik szkolny

Terminy rad pedagogicznych klasyfikacyjnych i podsumowujących w roku szkolnym 2022/2023

19.01.2023 (czwartek)

Rada klasyfikacyjna za I półrocze

2.03.2023 (czwartek)

Rada podsumowująca pracę w I półroczu

15.06.2023 (czwartek)

Rada klasyfikacyjna

29.08.2023 (wtorek) godz. 900

Rada podsumowująca

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

  7.09.2022 godz. 1600

Zebranie organizacyjne klas I-III

21.09.2022 godz. 1600

Zebranie organizacyjne klas IV-VIII

14.12.2022

Propozycje ocen śródrocznych

22.03.2023

Zebrania ogólne

17.05.2023

Propozycje ocen rocznych

Dodatkowe ważne terminy

1.09.2022 godz. 900

Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych

12.12.2022

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

17.01.2023

Wystawienie ocen za I półrocze

15.03.2023

Dzień Otwarty Szkoły (dla przedszkolaków)

15.05.2023

Wystawienie proponowanych ocen rocznych

13.06.2023

Wystawienie ocen rocznych

22.06.2023

Dzień gospodarczy

22.06.2023 godz. 1600

Pożegnanie klas ósmych

do 30.06.2023

Uporządkowanie sal, gablot, korytarzy itp.

24 i 25.08.2023

Egzaminy poprawkowe

24.08.2023 godz. 1600

Spotkanie wychowawców z rodzicami i uczniami klas I

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?