Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


 

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych,

opiekuńczych i prozdrowotnych

 

 

A. Działania wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze wobec uczniów

Lp.

Tematyka

Klasa

Odpowiedzialny

Termin

1.

Zajęcia integracyjne 

Klasy I

Wychowawcy

Aneta Stawiszyńska

wrzesień

 2.

Zajęcia integracyjne

Klasy IV

Wychowawcy 

Agnieszka Giecołd

wrzesień

3. 

Warsztaty integracyjne „Zaopiekuj się pierwszakiem”

uczniowie świetlicy szkolnej

nauczyciele świetlicy szkolnej

uczniowie kl. VIII 

wrzesień

 4.

Profilaktyka uzależnień – spotkanie z pracownikami policji i straży miejskiej

Klasy IV-V

Agnieszka Giecołd

październik

 5.

Zajęcia nt. radzenia sobie ze stresem

Klasy 

VI-VIII 

Agnieszka Giecołd

listopad

 6.

Spotkania na lekcjach wychowawczych związane 

z wyborem szkoły średniej i planowaniem kariery zawodowej

Klasy VIII 

Agnieszka Giecołd

marzec

 

B. Wspomaganie wychowawczych działań rodziców

 


Lp.


Tematyka

Rodzice uczniów klas


Odpowiedzialny


Termin

1.

Do rodziców nastolatka (psychoedukacja w ramach spotkań wychowawców klas z rodzicami):

 • dekalog dla rodziców

 • czy znasz swoje dziecko?

I

VII

wychowawcy 

wrzesień

 • o autorytecie rodziców w wychowywaniu dzieci

 • odpowiedzialność prawna rodziców – prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

 • jak pomagać dziecku w nauce?

 • czy moje dziecko jest uzależnione od gier komputerowych?

wszystkie klasy (do wyboru po analizie potrzeb rodziców)

wychowawcy


listopad

 • twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej

wszystkie klasy

wychowawcy

grudzień

 • stres w życiu dziecka, cz. I i II

 • słów kilka o dorastaniu

klasy I-IV

klasy V-VIII

wychowawcy

styczeń

 • przyczyny niepowodzeń wychowawczych

 • twoje dziecko w Sieci

 • jak przeciwdziałać agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym?

 • w trosce o zdrowie psychiczne dziecka

 • zagrożenia związane z Internetem

wszystkie klasy (temat 

do wyboru)

wychowawcy

marzec

2.

Zdrowe odżywianie mojego dziecka

klasy I

Teresa Zboralska – pielęgniarka szkolna, specjalista z zewnątrz 

wrzesień

3.

Wywiadówka profilaktyczna „Jak uchronić dziecko przed zażywaniem środków odurzających”

Klasy VI

Agnieszka Giecołd

listopad

4.

Opracowanie i przekazanie rodzicom broszurki informacyjnej nt. „Nagroda i kara w wychowaniu”

Klasy I-V

Aneta Stawiszyńska

Agnieszka Giecołd

listopad

5.

Wybór szkoły średniej 

rodzice z klas VIII

Agnieszka Giecołd

luty

6.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Jak wspierać dziecko przy wyborze szkoły”

rodzice uczniów klas VIII 

Agnieszka Giecołd

styczeń

 

C. Działania prozdrowotne wobec młodzieży

Lp.

Tematyka

Klasa

Odpowiedzialny

Termin 

1.

Profilaktyka próchnicy zębów, higiena jamy ustnej – akcja fluoryzacyjna.

klasy I-VI 

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

I półrocze

2.

Radosny uśmiech, radosna przyszłość – higiena jamy ustnej

klasy I

Teresa Zboralska –  pielęgniarka szkolna

I półrocze

3.

Higiena osobista ucznia

klasy IV

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

I półrocze

4.

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

wszystkie klasy

specjaliści 

z zewnątrz

I półrocze

5.

Kłopoty związane z dojrzewaniem nastolatek

klasy VII

Teresa Zboralska –specjalista z zewnątrz - położna

I półrocze

6.

Między nami kobietkami – problemy okresu dojrzewania (program edukacyjny dla dziewcząt firmy Procter & Gamble)

klasy VI

Teresa Zboralska –specjalista z zewnątrz

II półrocze

7.

Profilaktyka chorób zakaźnych

klasy VI

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

II półrocze

8.

Zdrowe odżywianie

wszystkie klasy

Teresa Zboralska – pielęgniarka szkolna

II półrocze

9.

Choroby serca (zdrowy styl życia, zapobieganie zawałom, niedokrwienie)

klasy VII-VIII

Teresa Zboralska – pielęgniarka szkolna

II półrocze

10.

Nie pal przy mnie proszę

klasy I-III

Teresa Zboralska – pielęgniarka szkolna

II półrocze

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?