Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Podstawa prawna: 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zmianami).

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków
    i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

    1.

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    4.09.2023

    2.

    I półrocze

    II półrocze

    1.09.2023 – 28.01.2024

    29.01.2024 – 21.06.2024

    3.

    Zimowe ferie świąteczne

    23.12.2023 – 1.01.2024

    4.

    Ferie zimowe

    15 – 28.01.2024

    5.

    Wiosenne ferie świąteczne

    28.03 – 2.04.2024

    6.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -     wychowawczych

    21.06.2024

    7.

    Ferie letnie

    22.06 – 31.08.2024

    8.

    Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany przez CKE     w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

    - język polski – 14.05.2024

    - matematyka – 15.05.2024

    - język obcy nowożytny –         16.05.2024

    9.

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
    i opiekuńczych po odpracowaniu (§ 5 ust. 5)

    31.05.2024 (piątek)

    10.

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno
    – wychowawczych (§ 5 ust. 2)

    22.09.2023 – Dzień sportu i     integracji

    22.12.2023 – „Bałwanki”

    8.06.2024 (sobota) - Dzień Dziecka     (piknik szkolny) /za 31.05.2024/

    11.

    Dni wolne (§ 5 ust. 2 pkt 3)

    2.05.2024 (czwartek)

 

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

    6.09.2023 godz. 16.30

    Zebranie organizacyjne klas I-III

    20.09.2023 godz. 1600

    Zebranie organizacyjne klas IV-VIII

    6.12.2023

    Propozycje ocen śródrocznych

    7.02.2024

    Podsumowanie pierwszego półrocza

    20.03.2024

    Zebrania ogólne

    15.05.2024

    Propozycje ocen rocznych

Dodatkowe ważne terminy

    4.09.2023 

    Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych

    4.12.2023

    Wystawienie proponowanych ocen     śródrocznych

    9.01.2024

    Wystawienie ocen za I półrocze

    13.03.2024 godz. 1700    

    Dzień Otwarty Szkoły (dla przedszkolaków)

    13.05.2024

    Wystawienie proponowanych ocen rocznych

    10.06.2024

    Wystawienie ocen rocznych

    20.06.2024

    Dzień gospodarczy

    20.06.2024 godz. 1600 

    Pożegnanie klas ósmych

    do 28.06.2024

    Uporządkowanie sal, gablot, korytarzy itp.

    26 i 27.08.2024

    Egzaminy poprawkowe

    27.08.2024 godz. 1600

    Spotkanie wychowawców z rodzicami i     uczniami klas I

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?