Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Wysokość składki w roku szkolnym 2022/2023

wynosi 60zł/rok szkolny

 

Składka obniża się o 10zł za każde kolejne dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej
nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców SP5 im. UNICEF:

Bank Pekao SA II O. w Koszalinie

63 1240 3653 1111 0000 4189 4132

Rada Rodziców SP nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

 

Możliwe jest także dokonywanie wpłat u skarbnika klasowego

 

Przy każdej dokonanej wpłacie należy dopisać imię i nazwisko dziecka (za które robimy wpłatę) oraz klasę, do której uczęszcza

 


 

 

2. WPŁATY NA RZECZ RADY RODZICÓW

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców - rok szkolny 2020/2021 - od 01.09.2020 r. do 31.01.2021 r.

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców - rok szkolny 2019/2020 - od 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 

3. WPŁYWY I WYDATKI

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców - 2 semestr roku szkolnego 2018/2019

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców - 1 semestr roku szkolnego 2018/2019

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?