Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


        Uprzejmie proszę rodziców o kontakt z wybranym lekarzem rodzinnym dziecka lub z przychodnią do której dziecko ma złożoną deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki w celu umówienia terminu zgłoszenia się z dzieckiem na profilaktyczne badanie lekarskie ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej.

        Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest gotowość szkolna dziecka oraz określane są jego ewentualne problemy zdrowotne z którymi pielęgniarka szkolna powinna zapoznać się z chwilą rozpoczęcia nauki przez ucznia.

           Kserokopię wyniku badania z książeczki zdrowia dziecka uprzejmie proszę przekazać w kopercie do gabinetu pielęgniarki w szkole we wrześniu.     

Pielęgniarka szkolna -Teresa Zboralska

Rekrutacja 2021-2022

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

    Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 dzieci urodzone w 2014 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

        W związku z tym, są Państwo zobowiązani do dokonania zapisu dziecka do szkoły.
Z dniem 1 kwietnia 2021r. od godz. 15:00 rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.  Rodzice/prawni opiekunowie za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają „zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej
od 1 września 2021” w obwodowej szkole podstawowej dziecka.

        Powyższy dokument (zgłoszenie) wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych należy  do 31 maja 2021r. złożyć do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się przy wejściu w budynku szkoły lub do skrzynki na korespondencję wiszącej przed wejściem.

        Jeżeli Państwa dziecko będzie spełniać w/w obowiązek w innej szkole, poza obwodem,
to należy ten fakt zgłosić w sekretariacie SP nr 5 telefonicznie pod nr 94 343 24 84, w godz. od 9:00 do 14:00 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@sp5koszalin.pl.

        W przypadku, gdy dziecko z obwodu SP 5 przebywa poza Polską, należy przesłać oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w innym kraju.

Harmonogram naboru.

 


Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?