Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Rekrutacja 2023-2024

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 dzieci urodzone w 2016 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

W związku z tym, są Państwo zobowiązani do dokonania zapisu dziecka do szkoły.
Z dniem 3 kwietnia 2023r. od godz. 15:00 rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne. Rodzice/prawni opiekunowie za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają „zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej od 1 września 2023” w obwodowej szkole podstawowej dziecka.

Powyższy dokument (zgłoszenie) wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 28 kwietnia 2023r. do godz. 15:00.

Jeżeli Państwa dziecko będzie spełniać w/w obowiązek w innej szkole, poza obwodem, to należy ten fakt zgłosić w sekretariacie SP nr 5 telefonicznie pod nr 94 343 24 84 w godz. od 9:00 do 14:00 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@sp5koszalin.pl.

W przypadku, gdy dziecko z obwodu SP 5 przebywa poza Polską, należy przesłać oświadczenie lub zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w innym kraju.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godz. od 800 – 1500 . Zapraszamy.

Harmonogram rekrutacji


 

        Uprzejmie proszę rodziców o kontakt z wybranym lekarzem rodzinnym dziecka lub z przychodnią do której dziecko ma złożoną deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki w celu umówienia terminu zgłoszenia się z dzieckiem na profilaktyczne badanie lekarskie ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej.

        Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest gotowość szkolna dziecka oraz określane są jego ewentualne problemy zdrowotne z którymi pielęgniarka szkolna powinna zapoznać się z chwilą rozpoczęcia nauki przez ucznia.

           Kserokopię wyniku badania z książeczki zdrowia dziecka uprzejmie proszę przekazać w kopercie do gabinetu pielęgniarki w szkole we wrześniu.     

Pielęgniarka szkolna -Teresa Zboralska

 


 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?