Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


 

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.

PLAN PRACY

 „MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO”

KLAS I - III

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Cel główny:
1. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III .


Cele szczegółowe:
1. Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
3. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.
5. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

6. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
7. Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.

8. Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych ( Konwencja Praw Dziecka ).
9. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
10. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną
i ekologiczną.

 

 Formy realizacji:
1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka.
3. Organizowanie akcji charytatywnych.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

 

Plan pracy „Małego Samorządu Uczniowskiego” jest planem otwartym.

Opiekun MSU – Magda Kos

 

WRZESIEŃ

 1. Opracowanie planu pracy MSU.
 2. Klasowe wybory reprezentantów do MSU.
 3. Spotkanie organizacyjne. Wybory do Rady MSU.
 4. Ogłoszenie konkursu na poziomie klasy I, II oraz III pt.: „Najładniejszy zeszyt ‘’.
 5. Konkurs „Domek dla owadów”.
 6. Aktualizacja strony internetowej.

 

PAŹDZIERNIK

 1. Organizacja uroczystości z okazji DEN – wiersz i piosenka.
 2. „Laurka dla nauczyciela”- konkurs na najładniejszą laurkę.
 3. „Miska dla zwierzaków ze schroniska” - zbiórka karmy.

 

LISTOPAD

 1. Obchody Dnia Pluszowego Misia.
 2. Andrzejki - dzień wróżb i zabaw.
 3. Zainicjowanie akcji „Góra grosza”.

 

GRUDZIEŃ

 1. „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”- zbiórka zabawek i bajek dla dzieci ze szkolnej „zerówki”.
 2. Mikołajki w czapkach. Dzieci przychodzą tego dnia do szkoły w czapkach Mikołaja.
 3. Witamy zimę w kolorze niebieskim.
 4. Koncert kolęd i pastorałek.

 

STYCZEŃ

 1. Bezpieczne ferie zimowe – prezentacja w klasach.
 2. Dzień Puzzli – konkurs na najszybsze ułożenie puzzli.
 3. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022.

 

LUTY

 1. Walentynki – zorganizowanie „Poczty walentynkowej”.
 2. Dzień Kota – czytanie w klasach fragmentów książki pt. „Cukierku, Ty łobuzie” Waldemara Cichonia, wykonanie portretu kota, prezentacja prac.

 

MARZEC

 1. Dzień Kobiet – dzień w spódniczce.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny – wykonanie grupowych prac plastycznych pt. „Wiosenna łąka”, prezentacja prac.
 3. Witamy wiosnę w kolorze zielonym.

 

KWIECIEŃ

1. Dzień Czekolady – z uśmiechem jemy czekoladę.

2. Wiosenna sałatka – promowanie zdrowego odżywiania poprzez wykonanie wiosennej sałatki.

 

MAJ

1. Święto Unii Europejskiej – malujemy flagi i wieszamy na tablicach
przed klasami.

2. Moja rodzina – zorganizowanie wystawy zdjęć przyniesionych przez chętne dzieci.

 

CZERWIEC

 1. „Bezpieczne wakacje” – konkurs na wakacyjne hasła o bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji.
 2. Witamy lato w kolorze żółtym.
 3. Organizacja apelu na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.
 4. Podsumowanie pracy MSU.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Najładniejszy zeszyt”.
 6. Podsumowanie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego – wręczenie nagród i dyplomów.

 

Treści zawarte w planie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach na przestrzeni jednego roku szkolnego. Mogą być także modyfikowane w zależności od potrzeb opiekuna samorządu i uczniów.

Opracowanie: Magda Kos

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?