Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


 

                                                                                   Zobacz również:

                                      CZY MOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE OD GIER KOMPUTEROWYCH?

 

 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

Dlaczego nastolatki tak chętnie przebywają w Internecie?

    Kiedy młody człowiek dorasta buntuje się przeciwko ustalonym i obowiązującym regułom, wydaje mu się, że zaczyna wchodzić w dorosłość, ale pozostaje jeszcze dzieckiem. Jest to czas kiedy nasze dziecko zaczyna eksperymentować z nowymi zachowaniami, konfrontuje się z nami-rodzicami i światem naszych wartości, poszukuje własnej tożsamości. i własnych wartości. Choć to trudne, to bardo ważny test dla rodziców, muszą pozostać stabilnym oparciem, dobrze wiedzieć co jest ważne i wartościowe, ale także starać się być dość elastycznymi i uważnymi. Internet pomaga nastolatkowi oderwać się od zmagań codzienności, dzięki niemu może nawiązywać ciekawe dla niego kontakty, może pozyskiwać wirtualnych przyjaciół i kompensować sobie swoją samotność. Może podtrzymywać iluzję bycia kim zechce, atrakcyjniejszym, mądrzejszym niż faktycznie jest, nie musi podporządkowywać się i przestrzegać zasad, nikt go nie kontroluje, nie mówi mu co ma robić i nie ogranicza go czasowo. To bardzo niebezpieczne dla kruchej psychiki nastolatka, podtrzymuje wiele złudzeń i iluzji na temat rzeczywistości- nieograniczonej wolności, bezkarności, nieuzasadnionego poczucia mocy. 


Jak rozpoznać sygnały uzależnienia od Internetu?

1.Nastolatek jest zafascynowany możliwościami Internetu, ma euforyczne poczucie więzi z całym światem, nie ma poczucia istnienia granic. 
2.Internet jest preferowanym przez niego sposobem na poprawę nastroju, relaks, pozbycie się napięcia i lęków. 
3.Ogranicza kontakty z bliskim otoczeniem na rzecz kontaktów wirtualnych. 
4.Odczuwa niepokój, rozdrażnienie przy próbach przerywania lub ograniczania korzystania z Internetu 

Kilka pytań pomagających rozpoznać zagrożenie uzależnieniem od Internetu


1.
  Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o odbytych sesjach internetowych lub nie możesz się doczekać kolejnych? 
2.
  Czy odczuwasz potrzebę zwiększania ilości czasu spędzanego w Internecie, aby uzyskać większe zadowolenie? 
3.
  Czy podejmowane próby ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu kończą się niepowodzeniem? 
4.
  Czy odczuwasz niepokój, rozdrażnienie i złość, gdy czas korzystania z Internetu jest ograniczony? 
5.
  Czy zdarza ci się spędzać w Internecie więcej czasu niż to pierwotnie zaplanowałeś? 
6.
  Czy kiedykolwiek ryzykowałeś utratę kontaktów z bliskimi (rówieśnicy, rodzeństwo) z powodu spędzania zbyt dużej ilości czasu przed komputerem? 
7.
  Czy kłamiesz w tej sprawie (ilość czasu spędzanego w Internecie?) 
8.
  Czy przebywanie w Internecie jest twoim sposobem na poprawienie nastroju, unikanie nieprzyjemnych uczuć, myślenia o obowiązkach? 

(pięć pozytywnych odpowiedzi wskazuje na istnienie problemu) 

Skutki uzależnienia od Internetu:


Fizyczne: skrzywienie kręgosłupa, nieprawidłowa postawa ciała, bóle pleców, karku, ramion, rąk, niedokrwienie reki, uszkodzenie nerwów odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka, osłabienie wzroku

Psychiczne: długotrwałe pobudzenie układu nerwowego prowadzi do rozregulowania i nadmiernej impulsywności, stanów lękowych i depresji, bezsenności i innych problemów psychicznych 

Moralne: wypaczenie systemu wartości, zatracenie poczucia realizmu, izolacja społeczna, bezkrytyczne podejście do możliwości komputera i wirtualnego świata 


Jak zapewnić dziecku bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu?

1.
  Przyjrzyj się w jaki sposób dziecko korzysta z komputera (jaki wybiera gry, jakie ujawnia emocje, jak się zachowuje kiedy musi skończyć)? 
2.
  Zapoznaj się z treścią gier (kieruj się oznaczeniami PEGI na opakowaniu). 
3.
  Zainstaluj na komputerze programy kontroli rodzicielskiej. 
4.
  Ustalaj zasady z jakich gier dziecko może korzystać (uzasadnij to racjonalnie) 
5.
  Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie (www.sieciaki.pl, www.saferinternet.pl, www.dzieckowsieci.pl) 
6.
  Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji znalezionych w Internecie. 
7.
  Zapoznaj dziecko z etykietą - kodeksem dobrego zachowania w Internecie. 
8.
  Ustal ramy czasowe spędzania przez dziecko czasu przy komputerze (1-2 godziny dziennie) 
9.
  Bądź konsekwentny i stosuj zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer. 
10.Pokazuj dziecku inne formy spędzania wolnego czasu, z rówieśnikami, ale też spędzajcie czas wspólnie. 

TWOJE DZIECKO W SIECI

    Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde narzędzie może być wykorzystywane do różnych celów - tych "właściwych" jak i szkodliwych, złośliwych a nawet przestępczych. Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy użytkownik Internetu bez wyjątku. W największym niebezpieczeństwie są dzieci, jako najbardziej podatne na wszelkie wpływy, również te szkodliwe i niepożądane. Zakazywanie korzystania z komputera czy Internetu w dobie powszechnego jego użycia może przynieść odwrotne do zamierzonych skutków. Zdecydowanie lepszym sposobem zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z Siecią jest edukacja. Stąd też wynika ważna i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami również w zakresie korzystania z Internetu.

10 porad dla rodziców, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu:


1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron. Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.


2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. 


3.
 Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.

4.
 Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu.

5.
 Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 

6.
 Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7.
 Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline'u (www.dyzurnet.pl). 

8.
 Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.) 

9.
 Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 

10.
 Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.


    Co robić, kiedy zawiedzie profilaktyka i dziecko poinformuje nas o jakimś nieprzyjemnym incydencie? Podstawową zasadą jest wysłuchać i nie obwiniać. Nie lekceważmy usłyszanej informacji i nie reagujmy nerwowo. "Odcięcie" od Sieci nie jest dobrym pomysłem, ponieważ to nie dziecko jest winne, że natrafiło w Internecie na niewłaściwe treści lub stało się ofiarą przestępstwa. Sprawdźmy raczej, w jaki sposób dziecko postępowało, co tak naprawdę się wydarzyło i pochwalmy je za to, że nas poinformowało. Zapewnijmy je również o naszej pomocy. 

Źródło: www.dzieckowsieci.pl 
www.helpline.org.pl 
www.sieciaki.pl 

 

Zebrała i opracowała: 
Monika Januszewska-Leonowicz 

 

 

CZY MOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE OD GIER KOMPUTEROWYCH?

 

   Zjawisko gier komputerowych budzi obecnie niezwykle silne i bardzo spolaryzowane emocje, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Z jednej strony gry komputerowe są odbierane jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa, pozwalająca przeżyć wiele fascynujących przygód w wirtualnym świecie. Z drugiej strony ta ,,nowoczesna forma zabawy” często przeraża ogromnym ładunkiem przemocy i wyrafinowanego okrucieństwa, budząc uzasadniony niepokój wychowawców, psychologów i pedagogów co do negatywnego wpływu tych treści na rozwój dziecka.
    Uzależnienie od gier zaczyna się zazwyczaj bardzo niewinnie. Najpierw jest ciekawość  i zafascynowanie, dziecko spędza wiele czasu przy grach komputerowych. Rodzice z dumą patrzą na swoje kilku – czy kilkunastoletnie dziecko, które sprawnie obsługuje komputer, uważając je za młodego geniusza.
Rodzice przyzwalają na to, aby dziecko spędzało wiele godzin przed komputerem, gdyż są przekonani, że rozwija ono swoje zainteresowania, a równocześnie jest w domu pod czujnym okiem rodziców. Jednak z czasem syn lub córka zaczynają spędzać coraz więcej czasu przy grach komputerowych, przy próbie oderwania od komputera reagują wybuchami niekontrolowanej złośc
I i agresji. Rodzice powoli tracą kontakt z dzieckiem, a ono samo zatraca kontakt z rzeczywistością, ponieważ najważniejsza staje się gra i czas spędzany w świecie wirtualnym
    
Zaniepokojeni rodzice szukają pomocy u psychologa, ale często dopiero wówczas, gdy dzieci są już silnie uzależnione od grania: gdy mają zaniki mięśni od siedzenia przy komputerze, gdy nie chodzą do szkoły, nie myją się i przez wiele dni nic nie jedzą.
   Gdy zostają odizolowane od komputera, pojawiają się u nich objawy abstynencyjne: agresja, rozdrażnienie, bezsenność, reakcje fizjologiczne, jak np. drżączka, depresja, a nawet próby samobójcze.

Jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych?

1. Granie w gry komputerowe staje się najważniejszą aktywnością w życiu dziecka.
2. Dziecko coraz więcej czasu spędza przy grach komputerowych, rezygnuje 
z dotychczasowych aktywności (spotkania z rodziną i rówieśnikami, nauka).
3. Objawy abstynencyjne – zaprzestanie grania w gry komputerowe powoduje pojawienie się u graczy nieprzyjemnego samopoczucia, rozdrażnienie, a nawet niekontrolowanej agresji.
4. Konflikt – osoba z powodu zaangażowania w gry komputerowe wchodzi w konflikt
 ze swoim najbliższym otoczeniem, najczęściej z rodzicami.
5. Drastyczne zmiany nastroju – przeżywanie albo dobrego nastroju i samopoczucia, albo też poczucie odrętwienia, niemocy. 
6. Nawrót – po okresie samokontroli, a nawet zupełnego zaprzestania zabawy grami komputerowymi pojawiają powroty do wcześniejszego patologicznego korzystania z gier.

Świat gier komputerowych jest szczególnie pociągający dla dzieci sfrustrowanych, o niskiej samoocenie, oraz tych, które nie mają dobrych relacji z rodzicami.


   Osoby te w grach komputerowych mogą doświadczyć poczucia władzy, siły, poczucia wpływu na losy innych, w wirtualnym świecie gier mogą zrealizować wiele marzeń i pragnień, a przede wszystkim nie przeżywają zagrożenia, że zostaną odrzuceni czy upokorzeni. Świat gier komputerowych jest więc idealnym światem do ucieczki przed trudną rzeczywistością.
Niezwykle niepokojącym aspektem gier komputerowych jest wykorzystywanie w ich scenariuszach elementów o wyraźnie satanistycznym charakterze. W ten sposób dzieci oswajają się z symboliką satanistyczną i z czasem odbierają ją jako element pozytywny, ponieważ konkretne symbole satanistyczne często oznaczają miejsca, w których są np. tajne przejścia, schowki zawierające broń i inne „dobra” przeznaczone dla gracza.
   Obok negatywnego wpływu gier komputerowych na psychikę dzieci i młodzieży należy również zauważyć, iż wielogodzinne spędzania czasu przy komputerze niekorzystnie wpływa na ich rozwój fizyczny. Przede wszystkim gry komputerowe wypierają prozdrowotne formy spędzania czasu – uprawianie sportu, spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
Lekarze różnych specjalności sygnalizują, iż gry komputerowe mogą być przyczyną trwałego pogorszenia wzroku, dolegliwości reumatologicznych, odrętwienia palców i dłoni, odcisków, bólu ścięgien, nadmiernego pobudzenia objawiającego się podwyższonym ciśnieniem krwi, drżenia rąk, zaniku mięśni pasa biodrowego i kręgosłupa, wad postawy, skrzywienia kręgosłupa, uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Jak uchronić dziecko przed niekorzystnym wpływem gier komputerowych oraz innych mediów:


1. Rodzice powinni wiedzieć, w jakie gry grają ich dzieci.
2. Rodzice powinni ustalić zasady, z jakich gier dzieci mogą korzystać.
3. Dziecko powinno korzystać z gier komputerowych tylko wówczas, gdy rodzice są w domu.
4. Rodzice powinni bezwzględnie ograniczyć czas spędzany przy komputerze i konsekwentnie stosować zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer.
5. Częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka. Pokazywać inne formy spędzania wolnego czasu. Więcej czasu spędzać z dzieckiem.
6. Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim mieć świadomość, że dzieci 
nie potrzebują elektronicznych zabawek, aby być szczęśliwymi. Najbardziej potrzebują miłości, zrozumienia, życzliwej troski i zainteresowania ze strony dorosłych.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?